Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi kuulutab välja konkursi kuni viieteistümnele korpalli saavutussportlasele.

Spordistipendiumi eesmärgiks on toetada  Stipendiaadi sporditegevust, mis on suunatud tema spordiala arenguks läbi treening- ja võistlustegevuse ning edukaks esinemiseks ja kõrgete sportlike tulemuste saavutamiseks sportlikus konkurentsis.

Stipendiumile konkureerimiseks esitada stipendiumi taotlus MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi aadressile Ujula 4, Tartu, hiljemalt 22. juuniks 2018.

 

Stipendiumistatuut

Stipendiumitaotluse vorm