Edasi sisuni

Stipendiumikonkurss kergejõustiku saavutussportlastele ja kergejõustiku treeneritele

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi kuulutab välja konkursi sportlase stipendiumile kergejõustikus sportlikuks arenguks, aitamaks sellega kaasa tulevaste stipendiaatide kvaliteetse treening- ja võistlustegevuse tagamisele, valmistumisel 2018. aasta rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks, samuti konkursi kergejõustikutreeneritele õppe-praktika stipendiumile.

Sportlaste stipendiumid antakse välja häid sportlikke tulemusi näidanud sportlastele, kes esindavad oma võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel Eesti Vabariiki ning sportlikus tegevuses täidavad ausa mängu reegleid. Treenerite stipendiumi eesmärk on toetada treenerile vajalike teoreetiliste ja praktiliste oskuste omandamist. Stipendiaat kohustub stipendiumiperioodi jooksul omandama teadmisi ja oskusi Spordiklubi treeningrühmade juures Spordiklubi treenerite juhendamisel.

Stipendiumile konkureerimiseks esitada stipendiumi taotlus MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi aadressile Ujula 4, Tartu, hiljemalt 30. detsembriks 2017.

õppe- ja praktikastipendiumi statuut 

lisa 1 (1-4 PO-32-11) spordistipendiumi statuut (14 10 2014)