Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) aeroobikasaali kodukord.

Aeroobikasaali kasutaja kohustub:

1.1.    Aeroobikasaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil ning juhendaja või treeneri juuresolekul;
1.2.    Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel on jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud;
1.3.    Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega aeroobikasaali sisenemine on keelatud;
1.4.    Aeroobikasaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
1.5.    Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.
1.6.    Treeningul osaleja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest

Aeroobikasaali inventari kasutamine

2.1.    Inventari välja viimine aeroobikasaalist on keelatud;
2.2.    Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener;
2.3.    Kasutaja on kohustatud kasutama aeroobikasaali helitehnikat vastavalt eelnevale instrueerimisele Fitness-klubi juhataja või helitehniku poolt;
2.4.    Kasutaja vastutab selle eest, et asetab korralikult tunnis kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata;
2.5.    Aeroobikasaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama matid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;
2.6.    Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.
2.7.     Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.7.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.7.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.7.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.7.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.