Edasi sisuni

Algamas on sportlaste eritingimustel vastuvõtt Tartu Ülikooli

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad eritingimustel asuda õppima Tartu Ülikooli teatud bakalaureuse-, rakenduskõrgharidus- või magistriõppekavade alusel.

Konkursil võivad ülikooli vastuvõtueeskirjas sätestatud korras osaleda Eesti ja välisriikide tegevsportlased, kelle sporditulemused on rahvusvahelisel tasemel või kellel on väljavaade selle tasemeni jõuda.

Vastu võetud üliõpilased on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui ka osakoormusega õppides. Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus, st koguda vähemalt 30 ainepunkti õppeaastas.

Eritingimustel kandideerimiseks saab dokumente esitada 22. veebruarist 14. märtsini. Dokumendid tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressil sport@ut.ee või Ujula 4, 51008 Tartu. Posti teel saadetud dokumendid peavad kohale jõudma hiljemalt 14. märtsil.

Kogu info eritingimustel kandideerimise kohta on ülikooli spordiklubi veebilehel sport.ut.ee/sportlase-eritingimustel-tartu-ulikooli-vastuvott.

Konkursi tulemustest teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 31. märtsil 2021.