Edasi sisuni

Aeg
01.12.2013 | Kell 11:00 - 17:00

Asukoht
Tähtvere puhkepargi discgolfi rada

Spordiala

TÜ meistrivõistlused korvpallis 2013/2014

Juhend

1. Eesmärk.
Tartu Ülikooli meistrite selgitamine korvpalli naiskondadele ja meeskondadele. Sportimisharrastuse ja korvpalliharrastuse ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas..

2. Aeg ja koht.
Võistlused toimuvad pühapäeval, 1. detsembril 2013 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 11.00.

3. Korraldamine.
Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.
Turniiri peakorraldaja on Mikk Lemberg ja Kaspar Lillmaa.

4. Osavõtjad.
Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased, Eesti Lennuakadeemia üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad. Igas võistkonnas võib olla üks Eesti meistriliiga mängija.

5. Võistluste süsteem.
Võistlused toimuvad naiskondadele 3×3 vastu ühe korvi all (tänavakorvpalli reeglite järgi).
Meeskondadele 5×5 saalikorvpalli reeglite järgi. Kusjuures meeskonnas võib osaleda ka naismängijaid.
Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal.

6. Reeglid.
Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt järgmiste muudatustega: 1) mängu kestvus on 2×10 minutit; 2) kell seisatatakse vabavisete ajaks ja time-out puhul, muul ajal on mäng „jooksva aja“ põhimõttel; 3) mängu viimasel kahel minutil ja lisaajal mängitakse „puhta ajaga“; 4) normaalaja viigilise tulemuse korral järgneb pärast kaheminutilist vaheaega lisaaeg 2 minutit, selle võrdsuse korral jätkub mäng esimese saavutatud punktini. Mõlemal võistkonnal on mõlemal poolajal üks (1) 60-sekundiline time-out. Mõlemal poolajal tulevad vabavisked alates viiendast (5) võistkondlikust veast.
Ringsüsteemi korral ja alagruppides määrab paremuse suurem punktide arv (võit 2, kaotus 1, loobumine 0 punkti).
Võrdsete punktide korral kahe võistkonna puhul määrab paremuse omavahelise kohtumise tulemus.
Võrdsete punktide korral kolme ja enama võistkonna puhul: 1) parem korvide vahe nende omavahelistes mängudes; 2) parem korvide vahe kõigis mängudes; 3) visatud punktide arv; 4) visata lastud punktide arv; 5) loos.

7. Teaduskondade paremusjärjestus.
Osalemisel saadud punkt läheb koondtabelisse nii teaduskonna (KKT-l kursuse) põhiselt kui ka personaalselt ning kevadel 2013 selgub sportlikult aktiivseim teaduskond ja ka aktiivseim mees- ja naisüliõpilane.

8. Protestid.
Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Autasustamine.
Võitja mees- ja naiskonda autasustatakse meistriauhinna ja medaliga. Teise ja kolmanda koha omanikke medaliga.

10. Registreerumine.
Registreerumine toimub kirjalikult. Palume saata osalemissoov meilile lembergmikk@gmail.com . Registreerimine on avatud kuni 29.11.13.
Osavõtumaks 5 eurot naiskonnad ja 7 eurot meeskonnad, tasuda MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB panka või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.

Tänavakorvpalli reeglid
1. VÄLJAK 3on3 tänavakorvpalli mängitakse ühe korvi all. Väljakule on märgistatud vabaviske (5.80m), 2-punkti joon (6.75m kaugusele korvist) ja lauavõitluse kohad.
2. VÕISTKONNAD Võistkond koosneb kolmest (3) mängijast ning võimaluse korral ühest (1) vahetusmängijast.
3. MÄNGU KOHTUNIKUD Mängu juhib vähemalt üks (1) kohtunik.
4. MÄNGU ALUSTAMINE
4.1 Võistkondade soojendus toimub üheaegselt enne mängu.
4.2 Mängu alustav võistkond loositakse.
5. PUNKTID
5.1 Iga 2-punkti joone seest visatud vise on ühe (1) punkti vääriline
5.2 Iga 2-punkti joone tagant visatud vise on kahe (2) punkti vääriline
5.3 Iga vabavise on ühe (1) punkti vääriline
6. MÄNGU AEG / VÕITJA VÕISTKOND
6.1 Mängitakse 10 minutit jooksvat aega, v.a. viimane (1) minut, kui kell peatub vabavisete ja „surnud palli“ puhul. Aeg läheb taas käima peale pallivahetuse lõpemist (palli jõudmist vastasvõistkonna kätte).
6.2 Mängu võidab võistkond, kes juhib mänguaja lõppedes või kes saavutab varem viisteist (15) punkti.
6.3 Kui mänguseis on mänguaja lõppedes viigiline, mängitakse lisaaeg. Lisaaega alustab võistkond, kes normaalaega alustas kaitsepositsionilt. Mängu võidab lisaajal esimesena kaks (2) punkti visanud võistkond.
7. VIGADE LIMIIT
7.1 Vigade arvestus on võistkonnapõhine. Võistkonnal on õigus vabaviskele kui vastasvõistkonnal on nelja (4) vea limiit täis (alates viiendast (5) veast).
7.2 Viskel sooritatud vea puhul on võistkonnal õigus ühele (1) vabaviskele, juhul kui vise toimus 2-punkti joone tagant on võistkonnal õigus kahele (2) vabaviskele.
7.3 Peale tabavat vabaviset jätkub mäng 2-punkti joone tagant.
7.4 Peale möödaläinud vabaviset selgub palli valdaja lauavõitluse abil.
8. KUUETEIST-SEKUNDI REEGEL
8.1 Rünnakuaeg on kuusteist (16) sekundit. Juhul kui väljak ei ole varustatud kellaga, on kohtuniku / ajavõtja kohustus lugeda rünnaku viimast viite (5) sekundit. Kui ründav võistkond ei jõua viskele läheb palli valdamise õigus vastasvõistkonnale.
9. MÄNGU KÄIK
9.1 Peale igat tabavat viset või viimast vabaviset:
– kaitsemängija jätkab mängu korvi alt (mitte otsaaudist) palli toimetamisega 2-punkti joone taha,
– ründava võistkonna mängija palli tahtlik puutumine peale tabavat viset loetakse tehniliseks veaks.
9.2 Peale igat möödaläinud viset või viimast vabaviset:
– kui ründav võistkond saab palli võib mängu jätkata ilma palli 2-punkti joone taha toimetamata,
– kui kaitses olnud võistkond saab palli, on võistkonnal kohustus pall enne järgmist rünnakut toimetada 2-punkti joone taha.
9.3 Vaheltlõike puhul tuleb pall rünnaku alustuseks toimetada 2-punkti joone taha.
9.4 „Surnud palli“ või viimase tabava vabaviske puhul toimub palli valdamise vahetus kaitse- ning ründemängija vahel 2-punkti joone juures. Kaitsemängija ei tohi ületada 2 punkti joont enne kui ründemängija pole palli saanud.
9.5 Kaitses olnud võistkonnal on õigus „pooleks pallile“.
10. VAHETUS Võistkonnal on õigus vahetusele juhul kui „pall on surnud“
11. TIME-OUT Võistkonnal on õigus ühele (1) 30-sekundilisele time-outile.