Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) jõu-ja tõstesaali kodukord.

1. Jõusaali kasutamise üldnõuded

1.1. Jõusaali kasutaja on kohustatud kandma puhtaid sportlikke jalatseid;

1.2. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sisenemine jõusaali keelatud;

1.3. Jõusaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;

1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima üldisi ohutusnõudeid nii enda kui ka teiste treenijate suhtes;

1.6. Jõusaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

1.7. Jõu- ja tõstesaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või jõusaali kasutaja;

1.8. Alla 14-aastased lapsed ei tohi jõusaali kasutada ilma atesteeritud juhendaja järelvalveta.

2. Jõusaali inventari kasutamine

2.1. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;

2.2. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;

2.3. Kasutaja on kohustatud maksimaalsete raskuste tõstmisel kasutama alati julgestust;

2.4. Kasutaja on kohustatud asetama kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta s.h. mitte jätma kettaid kangile;

2.5. Inventari kaasa võtmine jõusaalist kasutamiseks spordihoone teistes ruumides toimub ainult kokkuleppel Fitness-klubi juhatajaga;

2.6. Jõusaali kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama trenažöörid ja abivahendid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;

2.7. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga;

2.8. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.7.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.7.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.7.3. klubikaart või pääse kaotab kohe kehtivuse;
2.7.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.