Edasi sisuni

XIX sajandi lõpus tegeles tsaarivalitsus Balti kubermangude venestamise poliitikaga. Tartust lahkus rida sakslastest õppejõude ja üle 500 üliõpilase, kes ei soovinud õppida venestunud ülikoolis. Suurenes Venemaa teistest piirkondadest pärit üliõpilaste hulk.

Esimene üliõpilaste spordiselts

Baltikumist pärit üliõpilased said oma kehakultuuriharrastusi rahuldada vastavates üliõpilas- või spordiorganisatsioonides. Teistest kubermangudest üliõpilastel niisugused võimalused puudusid, samal ajal oli neid arvult Tartu Ülikoolis kõige rohkem.

1907. aasta augustis otsustasid 12 vene rahvusest üliõpilast luua üliõpilaste spordiringi. Samas pandi kokku ringi algkapital – 60 rubla. Esimesel hooajal piirdus tegevus uisuvälja rajamisega botaanikaaia tiigile.

Pärast prooviaasta möödumist andis ülikooli valitsus ringile tegutsemisloa.

4. oktoobril 1908 kogunes 34 üliõpilast asutamiskoosolekule. Nimeks valiti Üliõpilaste Ring Sport.

Aasta pärast nimetati ring ümber – Üliõpilaste Selts Sport ( edaspidi nimetatud Sport ).

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi tegevusperioodid:

I tegevusperiood

II tegevusperiood

III tegevusperiood

IV tegevusperiood