Edasi sisuni

1908 – 1911 oli Spordi põhiliseks tegevuskohaks botaanikaaia liuväli, kus peeti esimene kiiruisutamisvõistlus ning toimusid ka iluuisutamisvõistlused.

1909. aasata jaanuaris anti Spordile kasutamiseks panipaigana seisev maneež. See sai Spordi suureks edusammuks võimlemise, vehklemise, raskejõustiku, kergejõustiku ja jalgpallitreeningute korraldamisel.

Suvel kasutati ülikooli väljakut, kus harrastati tennist, kurni ja kriketit.

1910. aastal oli Spordi käsutuses liuväli, maneež, kaks mänguväljakut ning vajalik inventar mänguväljakute jaoks. Pandi alus Spordi raamatukogule.

1912. aastal võeti Spordi liikmeskonda esimene suurem grupp eesti üliõpilasi.

Üldse kuulus Spordi liikmeskonda kümnekonna rahvuse esindajaid.

1913. aasta sügisest rakendati Spordi liikmete paremaks sportlikuks ettevalmistamiseks tööle kergejõustiku ja võimlemise õpetaja, kelle kulud kattis ülikool.

1914. aastal astus Sport Balti Olümpiakomitee liikmeks ning alustati spordipäevade traditsiooniga. Samal aastal astusid Spordi liikmeks esimesed naisüliõpilased.

1915. aasta kevadel korraldas Sport koos kooliõpilastega suure võimlemispeo.

Oktoobrirevolutsiooni eel ja järel oli sporditegevus soikunud. Pärast okupatsiooni režiimi kehtestamist otsustati 31.mai 1918. aasta üldkoosolekul, et Sporti ei likvideerita ning varasid ei evakueerita Voroneži ülikooli.

Nii saksa okupantide lahkumise ajal, kui ka lühikesel vene okupatsiooni perioodil ja Vabadussõja päevil üliõpilaste Sport ei tegutsenud.

Kaks revolutsiooni, kaks okupatsiooni ja Vabadussõjast osavõtt hoidsid üliõpilased eemal spordiharrastusest.

20.septembril 1920. aastal pidasid Spordi aktivistid koosoleku, kus otsustati sportlikku tegevust jätkata.

8. oktoobril 1920. aastal toimunud üldkoosolekul võeti vastu Spordi uus, nüüd juba eestikeelne põhikiri.

Põhikirja kohaselt pidi Sport olema registreeritud Tartu Ülikooli juures, andma iga semestri algul aruande oma tegevusest, korraldama oma tegevust ülikooli valitsuse teadmisel. Nii algas Tartu Ülikooli üliõpilaste iseseisva, juriidilise isiku õigustega spordiorganisatsiooni teine tegevusperiood.