Edasi sisuni

NSV Liidu lagunemise ajal hakati Eestis lammutama olemas olevat ja taastama kunagist spordisüsteemi. 27.novembril 1990. aastal toimus Tartu Ülikooli Spordiklubi volikogu koosolek, kus kinnitati Tartu Ülikooli Spordiklubi uus põhikiri.

15.novembril 1990. aastal registreeriti Tartu Ülikooli Spordiklubi Tartu linna ettevõtteregistris ja linnapea 31.jaanuari 1991. aasta korraldusega nr 49 registreeriti Tartu Ülikooli Spordiklubi uus põhikiri ning tunnistati tema kui juriidilise isiku õigusvõimet.

Uues põhikirjas deklareeriti, et Tartu Ülikooli Spordiklubi asutati 04. oktoobril 1908.a., mil rektori poolt antud tegutsemisloa kohaselt valiti juriidilise isiku õigustes Üliõpilaste Ring Spordile esimene juhatus. ÜSK – i järjepidevust on edasi kandnud Üliõpilaste Selts Sport, Eesti Akadeemiline Spordiklubi ja Ametühingute Spordiühingu “Kalev” TRÜ Spordiklubi.

Tartu Ülikooli üliõpilased hakkasid osalema FISU poolt korraldatavatel üliõpilaste maailmameistrivõistlustel ( paarisaastatel ) ja universiaadidel ( paaritutel aastatel ).

21.aprillil 1997.aastal otsustasid Soome, Eesti, Läti ja Leedu üliõpilasliitude juhid taastada SELL-i mängud.

Tartu Üliõpilasmängud 1998. aastal olid ühtlasi XV SELL – i suvemängud.

Eesti üliõpilaskond taastas oma koha Balti regiooni maade üliõpilasvõistluste algataja ja koordinaatorina.

14.jaanuaril 1998.a. Tartu Ülikooli Spordiklubi volinike koosolekul muudeti spordiklubi nime, uueks nimeks sai Ülikooli Spordiklubi ning kinnitati uus põhikiri.

26.veebruaril 1999. aastal kanti Ülikooli Spordiklubi Tartu Linnakohtu kandeotsusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse. Sama otsusega kinnitati ka uus põhikiri.

Spordisaavutused taasiseseisvuse algusajast kuni aastani 2002:

1991., 1994., 1995., 1996., 1997., 1998., 1999. ja 2000. aastal tuli käsipallinaiskond Eesti meistriks, samuti saavutas 9 karikavõitu.

1993. aastal Buffalos universiaadil võitis Indrek Kaseorg hõbemedali kümnevõistluses.

1994. ja 1996. aastal saavutas Külli Kaljus üliõpilaste maailmameistrivõistlustel orienteerumises teise ja kolmanda koha. Orienteerumises ja kergejõustikus on ta saavutanud üle 30 Eesti meistritiitli.

2000. aasta Sydney olümpiamängudel osalesid Ülikooli Spordiklubi sportlased Indrek Kaseorg ja Aleksander Tammert.

2001. aastal Pekingi Universiaadil võitis Aleksander Tammert kettaheites.

Kasutatud kirjandus:
Lenk, V. ( 1998 ); Üliõpilassport Eestis. Kujunemise lugu. Tartu: Tartu Ülikool.