Missioon

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi on professionaalne spordivaldkonna eestvedaja ja Tartu Ülikooli spordielu kujundaja.

Tulevikupilt

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi pakub erineval tasemel ja vanuses sportlastele ja liikumisharrastuses osalejatele regiooni parima kvaliteediga treeninguid ja sportimisvõimalusi ning on klubi arendamisel kogu Eesti spordis suunanäitajaks. Spordiklubi on peamine partner Tartu Ülikoolile sporditeaduste ja treeneriõppe edendamisel ning peamine praktikabaas ülikooli teadlastele ja üliõpilastele. Ülikooli liikmeskond on teadlik spordiklubi loodavast lisaväärtusest. Spordiklubi on oluline partner ülikooliõpingute mitmekülgsemaks muutmisel ja on üheks põhjuseks, miks siduda end Tartu Ülikooliga.

AMBITSIOON:
soovitud näitajad aastal 2025

  • spordialade programmi arendamine on hästi juhitud: laiapõhjalise küsitluse tulemused annavad klubi tegevustele positiivse hinnangu

  • klubi osaleb vähemalt ühes rakendusuuringus aastas

  • 1000 Tartu Ülikooli üliõpilast kasutab ühe õppeaasta jooksul regulaarselt klubi poolt pakutavaid treenimisvõimalusi (külastused 1-2 korda nädalas)

  • 15% Tartu Ülikooli töötajatest kasutab ühe õppeaasta jooksul regulaarselt klubi poolt pakutavaid treenimisvõimalusi (külastused 1-2 korda nädalas)

  • 85% klubi treeneritest omab erialast kõrgharidust ja/või vähemalt 5. taseme kvalifikatsiooni

  • klubi teenuste kasutajad hindavad klubi teenuseid 10 palli skaalal vähemalt hindega 8