Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) lauatennisesaali kodukord.

1. Lauatennisesaali kasutaja kohustub

1.1. Lauatennisesaali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

1.2. Kasutaja on kohustatud kandma jalas sportlikke puhtaid vahetusjalanõusid;

1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega lauatennisesaali sisenemine keelatud;

1.4. Lauatennisesaali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;

1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

2. Lauatennisesaali inventari kasutamine

2.1. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja;

2.2. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;

2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama lauatennise laudu vaheldumisi teiste treenijatega;

2.4. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe administraatorit või Spordiklubi töötajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.

2.5. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.5.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.5.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.5.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.6.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordi.