Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) pallisaalide kodukord.

1. Pallimängusaalide kasutaja kohustub:

1.1. Pallimängude saale tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

1.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel treeningrühmas osalejatel jalas sportlikud puhtad vahetusjalanõud;

1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega aeroobikasaali sisenemine on keelatud;

1.4. Pallisaalidesse on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;

1.5. Pallisaalide kasutaja on kohustatud kinni pidama treeningaegadest;

1.6. Treeningu lõppedes tuleb treeningpaik puhastada tekitatud prahist ning kasutatud inventarist;

1.7. Võistluste ajal treeninguid ei toimu;

1.8. Pallisaalides oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab treener või pallisaali kasutaja;

1.9. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

2. Pallimängusaalide inventari kasutamine:

2.1. Pallimängusaalide kasutaja peab täitma spordihoone administraatori ja teiste spordiklubi töötajate korraldusi ja koheselt reageerima nende märkustele;

2.2. Kasutaja vastutab selle eest, et asetab treeningul kasutatud vahendid tagasi selleks ettenähtud kohta ning käitub kõikide vahenditega heaperemehelikult neid kahjustamata;

2.3. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab treener;

2.4. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordiklubi töötajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga;

2.5. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.5.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.5.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.5.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.5.4. süüdlase mitteleidmisel eemaldatakse kogu treeningrühm treeningust;
2.5.5. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.