Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) poksisaali kodukord.

1.Poksisaali kasutaja kohustub

1.1. Poksisaali ja seal paiknevat inventari võib kasutada ainult Spordiklubi poolt aktsepteeritud treeneri juhendamisel;

1.2. Kasutaja esindaja, juhendaja või treener vastutab, et kõikidel tema treeningrühmas osalejatel on sportlikud puhtad heledapõhjalised vahetusjalanõud. Paljajalu treeningutel osalevatel sportlastel peavad olema puhtad jalad;

1.3. Toidu (sh närimiskumm) ja gaseeritud või kleepuvate jookidega sisenemine poksisaali on keelatud;

1.4. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse ja tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid.

1.5. Jalgadega poksikottide löömine on keelatud;

1.6. Maha sülitamine on keelatud – kasutage selleks süljekausse, verejooksu korral loputada kraanikausi kohal;

1.7. Poksikotte on lubatud lüüa ainult koti liikumissuunas;

1.8. Poksiringis vältige nööridele toetumist;

1.9. Vere koristamine on kohustuslik koheselt, hiljemalt treeningu lõppedes.

2. Poksisaali inventari kasutamine

2.1. Poksisaali juurde kuuluva inventari kasutamine on lubatud vaid Spordiklubiga eelnevalt kooskõlastades;

2.2. Inventariruumist võetud inventari kasutamise ja tagastamise eest vastutab treener. Võistlusinventari kasutamine õppe-, treeningtöös on keelatud;

2.3. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teatada koheselt spordiklubi töötajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga;

2.4. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.4.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.4.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.4.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse;
2.4.4. süüdlase mitteleidmisel eemaldatakse kogu treeningrühm treeningust;
2.4.5. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.