Edasi sisuni

MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi (edaspidi spordiklubi) sõudeergomeetrite saali kodukord.

1.Sõudeergomeetrite saali kasutaja kohustub

1.1. Sõudeergomeetrite saali tohib kasutada ainult sihtotstarbelise treeningu eesmärgil;

1.2. Kasutaja on kohustatud kandma jalas sportlikke puhtaid vahetusjalanõusid;

1.3. Toiduga (sh närimiskumm) ja kleepuvate jookidega on sõudeergomeetrite ruumi sisenemine keelatud;

1.4. Sõudeergomeetrite saali on keelatud tuua klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid;

1.5. Kasutaja on kohustatud jälgima, et oma tegevuse või tegevusetusega ei segataks teisi kasutajaid;

2. Sõudeergomeetrite saali inventari kasutamine

2.1. Saalis oleva inventari kasutamise ja korrashoiu eest vastutab tundi juhendav treener või kasutaja;

2.2. Kasutaja on kohustatud inventari kasutama sihtotstarbeliselt ja heaperemehelikult neid kahjustamata;

2.3. Kasutaja on kohustatud kasutama trenažööre vaheldumisi teiste treenijatega;

2.4. Kasutaja on kohustatud treeningu järel puhastama ergomeetrid desinfitseeriva vahendi ja paberkäterätiga;

2.5. Soovimatult rikutud või lõhutud inventarist tuleb teavitada kohe Fitness-klubi juhatajat, hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.

2.6. Tahtlikult lõhutud inventari korral:
2.6.1. eemaldatakse süüdlane treeningrühmast;
2.6.2. süüdlast spordihoonesse enam ei lubata;
2.6.3. klubikaart või pääse kaotab koheselt kehtivuse,
2.5.4. tekitatud kahju hüvitamine lepitakse kokku spordiklubiga.