Dokumendid

Dokumendid

Kodukord

Kodukorraga kehtestatakse erinevate Tartu Ülikooli spordihoone ja staadioni ruumide kasutamise kord

Andmekaitse

Andmekaitsetingimustes on selgitatud isikuandmete ja isikute eraelu puudutava teabe töötlemist

Teeninduseeskiri

Teeninduseeskiri reguleerib teenuste osutamise korda ja käitumisjuhiseid Tartu Ülikooli spordihoonetes ja rajatistel.

Hankekord

Hankekord sätestab tingimused Tartu Ülikooli Akadeemilise spordiklubi hangetele