Spordihoone joonised

Spordihoone joonised

Lõiked ja asendiplaan

Kaabliteed ja pistikud

Tuleohutusplaan