Edasi sisuni

Spordiklubis hakkavad kehtima uued piirangud

Vastavalt Tartu linnas COVID-19 leviku tõkestamiseks kehtestatud sisetingimustes toimuvale sportimise ja treenimise piirangutele, võetakse Tartu Ülikooli Akadeemilises Spordiklubis alates esmaspäevast, 30.11 kasutusele ennetavad meetmed.

  • Osalejate arv treeningrühmas viiakse 10 inimesele. See tähendab, et koos viibida ja liikuda on lubatud kuni 10-liikmelistel rühmadel. Lisaks võib rühma juures viibida veel juhendaja.
  • Spordihoonesse sisenedes ja siseruumides (ka riietusruumides) liikudes tuleb kanda maski. Maski kandmine ei ole kohustuslik alla 12-aastastele lastele ja olukorras, kus maski kandmine ei ole tegevuse iseloomu tõttu võimalik. Treeningute ajal maski kandma ei pea.
  • Sisetingimustes sportimise ja treenimise osas kehtivad lisaks kõik Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusega nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ kehtestatud piirangud ja tingimused.

Erisused kehtivad spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel. Spordikooli ja harrastusspordi treeningute piirangute kohta saab lisainfot spordijuhtidelt ja treeneritelt. Piirangud kehtivad 10. jaanuarini 2021 või kuni kehtetuks tunnistamiseni.

Täpsemalt saab 30. novembrist kehtima hakkavate piirangute kohta lugeda Tartu linna kodulehelt.