Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi korraldab konkursi, et valida välja kuni kümme sportlast, kes saavad vastuvõtueeskirjas sätestatud korras eritingimusel asuda õppima Tartu Ülikooli kõrghariduse esimese või teise astme õppekavade alusel. Õppekavade nimekirjad on toodud allpool.

Eritingimustel kandideerimiseks saab dokumente esitada perioodil 20. jaanuar-10. veebruar 2020 digitaalselt allkirjastatult aadressile sport@ut.ee või postiga aadressile Ujula 4, Tartu, 51008. Posti teel peavad dokumendid laekuma hiljemalt 10. veebruaril.

Kandideerimiseks tuleb esitada järgmised dokumendid:

 • avaldus koos motivatsioonikirjaga (avalduse vorm);
 • spordialaliidu kinnitus sportlike tulemuste kohta;
 • eelmise õppeastme lõpetamise dokumendid või juhul, kui kandidaat lõpetab eelmise õppeastme õpingud konkursiaasta suvel, siis õppetulemuste väljavõte (lihtkoopiad või skaneeringud dokumentidest);
 • isikut tõendava dokumendi koopia;
 • eesti keele oskust tõendav dokument, kui eelnev haridus on omandatud teises keeles ja kandideeritakse eestikeelsele õppekavale
 • inglise keele B2-taseme oskust tõendav dokument ingliskeelsele õppekavale kandideerimiseks

Kandidaat võib lisaks esitada Eesti Olümpiakomitee või spordialaliidu soovituskirja.

 

Hindamine ja tulemuste avalikustamine

Konkursi tulemustest teavitatakse kandidaate e-posti teel hiljemalt 10. märtsil 2020.

Kandidaate hindab kuueliikmeline komisjon, kuhu kuulub üks esindaja spordiklubist, õppeosakonna vastuvõtutalitusest ja igast ülikooli valdkonnast. Komisjoni koosseisu kinnitab õppeprorektor.

Hindamisel lähtub komisjon järgmistest punktidest:

 • kandidaadi senine sportlik tegevus, sporditulemused ja arengupotentsiaal;
 • tegelemine spordiklubi (eelis)arendatavate spordialadega;
 • valmisolek esindada spordiklubi;
 • Eesti Olümpiakomitee saavutusspordi toetuse saamine;
 • sobivus ülikooli õppima asumiseks avaldusel märgitud õppekava(de) alusel, lähtudes motivatsioonikirjast ja haridusdokumentidest.Kahele õppekavale kandideerides võib komisjon otsustada, et motivatsioonikirjaja haridusdokumentide aluselon põhjendatud eritingimusel vastuvõtt ühele õppekavale, kuid teisele mitte.

Komisjonil on õigus teha kandidaadiga intervjuu.

Konkursil valituks osutunud kandidaadid ei pea täitma muid kandideerimistingimusi. Pärast tulemuste teatavaks tegemist tuleb lisaks esitada tähtaegselt kandideerimisavaldus SAISisning kinnitada õppima asumine. Täpne juhis saadetakse valituks osutunud kandidaatidele e-posti teel.

Vastuvõtueeskirja lisa 6 – SPORTLASTE ERITINGIMUSTEL VASTUVÕTMISE KONKURSI TINGIMUSED JA KORD

 

Nimekiri Bakalaureuseõpe ja rakenduskõrghariduse õppekavadest, millele saab kandideerida.

Õppekavadega saab tutvuda veebilehel https://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Ajalugu (kunstiajaloo eriala)
 • Antiikkeeled ja -kultuurid
 • Arvutitehnika
 • Bioloogia ja elustiku kaitse
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Eripedagoogika
 • Ettevõtlus ja digilahendused
 • Ettevõtlus ja projektijuhtimine
 • Ettevõttemajandus
 • Filosoofia
 • Füsioteraapia
 • Füüsika, keemia ja materjaliteadus
 • Geenitehnoloogia
 • Geograafia
 • Geoloogia ja keskkonnatehnoloogia
 • Humanitaar- ja sotsiaalainete õpetamine põhikoolis
 • Huvijuht-loovtegevuse õpetaja
 • Infokorraldus
 • Informaatika
 • Infotehnoloogiliste süsteemide arendus
 • Infoühiskond ja sotsiaalne heaolu
 • Keeled ja mitmekeelsus koolis
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Kirjandus ja kultuuriteadused
 • Loodus- ja reaalainete õpetamine põhikoolis
 • Loodusteadused ja tehnoloogia
 • Majandusteadus
 • Matemaatika
 • Matemaatiline statistika
 • Psühholoogia
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Riigiteadused
 • Romanistika (hispaania keele ja kirjanduse eriala)
 • Romanistika (prantsuse keele ja kirjanduse eriala)
 • Saksa keel ja kirjandus
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Skandinaavia keeled ja kultuurid
 • Sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus
 • Turismi- ja hotelliettevõtlus
 • Vene ja slaavi filoloogia

Nimekiri magistriõppekavadest, millele saab kandideerida

Õppekavadega saab tutvuda veebilehel https://www.ut.ee/et/sisseastumine/mag/oppekavad
Osadel magistriõppekavadel on nõutud kuni 60 EAP mahus erialaste ainete läbimine eelmises õppeastmes. Eeldusainete läbimist kontrollitakse hindamise käigus.

 • Ajakirjandus ja kommunikatsioon
 • Ajalugu
 • Andmeteadus
 • Arvutitehnika ja robootika
 • Bioloogia ja ökoinnovatsioon
 • Biomeditsiin
 • Biotehnika
 • Eesti ja soome-ugri keeleteadus
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 • Etnoloogia, folkloristika ja rakendusantropoloogia
 • Ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine
 • Euroopa keeled ja kultuurid
 • Euroopa õpingud
 • Filosoofia
 • Folkloristika ja pärandirakendused
 • Füsioteraapia
 • Füüsika
 • Geograafia
 • Geoloogia
 • Gümnaasiumi loodusteaduste õpetaja
 • Informaatika
 • Infotehnoloogia mitteinformaatikutele
 • Innovatsiooni ja tehnoloogia juhtimine
 • Keemia
 • Kehaline kasvatus ja sport
 • Keskkonnatehnoloogia
 • Kindlustus- ja finantstemaatika
 • Kirjandus- ja teatriteadus
 • Kogukondade arendamine ja sotsiaalne heaolu
 • Kultuurikorraldus
 • Linnastunud ühiskonna geoinformaatika
 • Matemaatika- ja informaatikaõpetaja
 • Matemaatika ja statistika
 • Matemaatiline majandusteadus
 • Materjaliteadus ja tehnoloogia
 • Molekulaarsed bioteadused
 • Psühholoogia
 • Põhikooli mitme aine õpetaja
 • Rakenduslik mõõteteadus
 • Religiooniuuringud ja teoloogia
 • Semiootika
 • Semiootika ja kultuuriteooria
 • Tarkvaratehnika
 • Teenuste disain ja juhtimine
 • Turundus ja finantsjuhtimine
 • Tõlkeõpetus
 • Võõrkeeleõpetaja
 • Ühiskonna ja infoprotsesside analüüs

 

Info õppetöö kohta

Sportlaste eritingimuste täitnud vastuvõetu on õppeaasta jooksul vabastatud õppekulude hüvitamisest nii täis- kui osakoormusega õppides. Tasuta õppekoha säilitamiseks kehtivad õppekorralduseeskirja nõuded ning õppekava tuleb täita vähemalt osakoormuse mahus (minimaalselt 30 ainepunkti õppeaastas).