Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Spordiklubi kuulutab välja konkursi kuni neljale jalgrattaspordi saavutussportlasele.

Stipendiumit suurus on kuni 3000 eurot.

Stipendiumistatuudiga saab tutvuda
http://sport.ut.ee/wp-content/uploads/2014/10/lisa-1-1-4-PO-32-11-spordistipendiumi-statuut-14-10-2014.pdf

Stipendiumitaotlus on leitav
http://sport.ut.ee/wp-content/uploads/2014/10/stipendiumi-taotlus.pdf

Stipendiumile konkureerimiseks esitada stipendiumi taotlus MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi aadressile Ujula 4, Tartu, hiljemalt 10. Juuliks 2015.