Edasi sisuni

Spordistipendiumi eesmärgiks on toetada  Stipendiaadi sporditegevust, mis on suunatud tema spordiala arenguks läbi treening- ja võistlustegevuse ning edukaks esinemiseks ja kõrgete sportlike tulemuste saavutamiseks sportlikus konkurentsis.Stipendium määratakse kuni kolmeks aastaks, määratledes stipendiumi minimaalse ja maksimaalse määra hooaegade kaupa. Stipendiumi igakuise osamakse suurus määratakse hooaja kaupa. Esimese hooaja osamakse suurus määratakse koos stipendiumi määramise otsusega. Teise ja kolmanda hooaja osamakse (vajadusel) suurus määratakse stipendiaadi täiendava taotluse ning treeneri esitatud treening- ning võistlustulemuste aruande alusel. 

Stipendiumile konkureerimiseks esitada stipendiumi taotlus MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi aadressile Ujula 4, Tartu, hiljemalt 10. septembriks 2018.

Stipendiumistatuut

Stipendiumitaotluse vorm

Spordistipendiaadi deklaratsioon