Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi kuulutab välja avaliku konkursi Tartu Ülikooli spordiatašeede leidmiseks.

Spordiatašeede ja TÜ Spordiesinduse eesmärk on propageerida aktiivset eluviisi, tagada üliõpilasspordi areng ja informatsiooni levik. Üliõpilasspordi koordinaatorite peamisteks ülesanneteks on:
• informatsiooni jagamine Tartu Ülikoolis,
• TÜ meistrivõistluste ning harrastajate turniiride korraldamine,
• Eesti Akadeemilise Spordiliidu üritustele TÜ esinduste koordineerimine,
• Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi tegevuse toetamine.

Spordiatašeeks sobib Tartu Ülikoolis tudeeriv üliõpilane, kes on huvitatud ja motiveeritud üliõpilaskonnas sportliku eluviisi propageerimisest ning spordijuhtimise valdkonnas väärtuslike kogemuste ja kontaktide loomisest. Eelistatud on tudengid, kes on oma õpingute algusjärgus.

Spordiatašeedele pakutakse:
• spordijuhtimise koolitusi,
• sportimisvõimalusi TÜ Spordihoones,
• pileteid TÜ korvpallimeeskonna mängudele,
• osalemist üliõpilasspordi üritustel.

Kandideerimiseks palume esitada:
• avalduse (kus on kirjas kontaktandmed, õppeaste, -vorm, -kava ja instituut),
• tõendi Tartu Ülikoolis õppimise kohta,
• motivatsioonikirja.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 28. veebruaril 2016. a TÜ Spordiesindusele elektronposti aadressil spordiesindus@ut.ee või TÜ Spordihoone administaatorite kätte aadressil Ujula 4, Tartu, märgusõnaga “TÜ spordiatašeede konkurss”.

Lisainfo: spordiesindus@ut.ee või Ermo Tikk (5343 2165)