Edasi sisuni

Noorsportlaste perioodilistel terviseuuringutel leitud terviseprobleemide viimaste aastate analüüs näitab selgelt skeleti-lihassüsteemiga seotud vigastuste esinemissageduse kasvutrendi, eriti vanuses 13-17 eluaastat. Seetõttu oleme lisanud noorsportlaste tavatervisekontrolli füsioterapeudi teenuse, eesmärgiga hinnata tugi-liikumiselundkonnaga seotud terviseriske ja vajadusel sekkuda nende mõjutamiseks.

Füsioterapeudi teenus on eeskätt suunatud kiire kasvuperioodi ealistele noorsportlastele vanuses (12) 13-17 eluaastat, kelle treeningmahud ja võistluskoormus on üle 8 akadeemilise tunni nädalas. Füsioterapeutiline hindamine sisaldab spetsiaalseid teste tugi-liikumisaparaadi erinevate piirkondade testimiseks. Hindamise järgselt antakse soovitused ja vajadusel, sõltuvalt tulemustest, koostatakse noorsportlasele individuaalne harjutuskava füsioterapeudi juhendamisel ja iseseisvaks tegemiseks.

Noorsportlaste uuringuid rahastab Eesti Haigekassa, visiiditasu ei ole.

Füsioterapeutilisele hindamisele tulekuks on vajalik:

 • vähemalt samal kalendriaastal läbitud noorsportlase tavatervisekontroll spordiarstil või
 • samale päevale on eelnevalt broneeritud vastuvõtuaeg spordiarstile tavatervisekontrolliks ja seejärel
  vastuvõtuaeg füsioterapeutiliseks hindamiseks või
 • füsioterapeutiliseks hindamiseks broneerib aja treener treeningrühma kaupa (maksimaalselt 10
  noorsportlast päevas), eeldusel, et samal kalendriaastal on varasemalt läbitud tavatervisekontroll
  spordiarstil ning on olemas noorsportlase ja noorsportlase lapsevanema nõusolek;
 • otse treenerile uuringutest tagasiside andmiseks on vajalik lapsevanema kirjalik nõusolek või soovi
  korral edastab lapsevanem ja/või noorsportlane ise personaalselt tulemused treenerile;
 • kaasa tuleb võtta spordiriietus ja –jalanõud.

Füsioteraapiateenust spordivigastuste tekkeriskide vähendamiseks viiakse läbi Maarjamõisa Polikliinikus, Puusepa 1a või Tartu Ülikooli Spordihoones, Ujula 4.

Vastuvõtule registreerimine toimub E-R 9.00-16.00 telefonil 731 9221

Tartu Ülikooli Kliinikum
Spordimeditsiini ja taastusravi kliinik