Edasi sisuni

Lõiked ja asendiplaan     Views and site plan
Lõiked 1 ja 2 PDF DWG Views 1 and 2
Lõiked 3 ja 4 PDF DWG Views 3 and 4
Asendiplaan JPG DWG Site plan
       
Korruste plaanid     Floor plans
1. korruse plaan PDF DWG Ground floor
2. korruse plaan PDF DWG 1st floor
3. korruse plaan PDF DWG 2nd floor
       
Kaabliteed ja pistikud     Cables and outlets
Peaväljaku põranda kaabliteed PDF DWG Main (Blue) court cableways
1. korruse pistikud PDF DWG Ground floor outlets
       
Riputusplaanid     Hanging plans
EK-1-4-05-S PDF DWG EK-1-4-05-S
EK-1-4-05-T PDF DWG EK-1-4-05-T
EK-4-4-05-S PDF DWG EK-4-4-05-S
EK-4-4-05-T PDF DWG EK-4-4-05-T
       
Tuleohutusplaan     Fire safety plan
1. korruse tuleohutusplaan PDF DWG Ground floor
2. korruse tuleohutusplaan PDF DWG 1st floor
3. korruse tuleohutusplaan PDF DWG 2nd floor
       
Peaväljaku plaan istekohtadega PDF   Main (Blue) court seating plan
Spordihoone saalide nimetused JPG   Court names
Ürituse korraldamise tööleht JPG   Event planning worksheet