Edasi sisuni

EESTI ÜLIÕPILASTE 2013. A. MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDEERGOMEETRITEL

J u h e n d

1. EESMÄRK

Selgitada välja Eesti üliõpilasmeistrid ja ergutada sõudeergomeetritel sõudmist EASL liikmesõppeasutustes ja teistes Eesti kõrgkoolides

2. AEG JA KOHT.

Võistlused toimuvad laupäeval, 23. veebruar 2013 algusega kell 12.00 TÜ Spordihoones (Ujula 4, Tartu) Sõudeergomeetrite EMV raames.

3. DISTANTS

3.1 2000m – Tudengid, individuaalarvestus

3.2 Võistkondlik 4x500m – 4 liikmeline võistkond ühest kõrgkoolist

4. KORRALDAMINE
Võistlused organiseerib Eesti Sõudeliit koostöös Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubiga ja Eesti Akadeemilise Spordiliiduga.

Peakorraldaja on Jaan Tults (554 1325).

5. OSAVÕTJAD

Üliõpilaste meistrivõistlusest saavad osa võtta Eesti kõrgkoolide üliõpilased (k.a. kadetid, magistrandid, doktorandid), kellel on kehtiv üliõpilaspilet või mõni muu üliõpilasstaatust kinnitav dokument (vanusepiiranguid ei ole) ning vilistlased, kes on lõpetanud õppeasutuse 2012. a. või hiljem.

Võistkonnas peavad kõik võistlejad esindama ühte kõrgkooli ja üks võistleja vähemalt naine.

Võistlusklassid: Mehed, Naised, Kõrgkooli võistkond

6. VÕISTLUSTE SÜSTEEM.

6.1. Võistlused peetakse meestele ja naistele 2000m distantsil.

6.1.1. eelsõite ei korraldata.

6.1.2. sõitudesse paigutamine toimub sportlaste isiklike rekordite alusel, kuid konkreetne rada loositakse

6.1.3. juhul kui eelülesandmisel ei ole sportlase isiklikku rekordit fikseeritud, siis loositakse tema rada varasemaisse vastavasse sõitu (M, N, VabaM, VabaN).

6.1.4. üldjärjestus selgitatakse aegade põhjal.

6.2. Võistlused peetakse kõrgkoolide võistkondadele 500m distantsil

6.2.1. Võistkonna liikmete arv 4, millest vähemalt 1 liige peab olema naine

6.2.2. Kui registreerub võistlustele rohkem kui 3 võistkonda, toimuvad eelsõidud

6.2.3. Eelsõitudes 3 paremat aega näidanud võistkonda osalevad finaalis

7. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE.

7.1. Paremusjärjestus 2000m distantsil selgub ühe sõidu järgi.

7.1.1. kui sportlased saavutavad võrdse tulemuse, siis üldjärjestuses parem koht fikseeritakse varasemas sõidus startinule.

7.2 paremusjärjestus 500m distantsil võistkondadele toimub eelsõitude ja finaali järgi

7.2.1 kui võistkonnad saavutavad võrdse tulemuse eelsõidus, siis üldjärjestuses parem koht fikseeritakse varasemas sõidus startinule.

7.2.2 kui võistkonnad saavutavad võrdse tulemuse finaalis, siis parem koht fikseeritakse eelsõidus näidatud tulemuse alusel.

8. AUTASUSTAMINE

Meeste ja naiste esimest, teist ja kolmandat kohta autasustatakse medali, diplomi ja auhinnaga.

Võitja kõrgkool saab eriauhinna ja diplomi. Kõrgkool võib välja panna mitu võistkonda.

9. MAJANDAMINE

EASL tasub koostöös Eesti Sõudeliiduga võistluste tehnilise korraldamisega seotud kulud.

Osavõtjate sõidu- ja kõik muud kulud kannavad lähetavad õppeasutused või osavõtjad.

10. EELREGISTREERIMINE JA LOOSIMINE

10.1. Võistlejate ja võistkondade nimeline ülesandmine tuleb esitada kirjalikult, posti, e-posti või faksiga Eesti Sõudeliitu, mitte hiljem kui võistlustele eelneva neljapäeva kella 15.00-ks. (info@soudeliit.ee; Tel/Fax: 6099846; Sõudebaasi tee 21, 13517 Tallinn)

10.2. Loosimine toimub samal päeval kell 17.00 Eesti Sõudeliidus.

10.3 Võistluspäeval kohapeal on võimalik registreerida võistlejat või võistkonda ainult vabadele radadele.

10.4 Võistluste stardiprotokoll avaldatakse üks päev enne võistlust Eesti Sõudeliidu koduleheküljel ( www.soudeliit.ee )

Üliõpilasstaatuse kontroll toimub kohapeal kell 11.00 kuni 1 tund enne võistleja esimest starti.

11. OSATÕTUTASU

11.1. Tähtajaks registreerunud üliõpilastele ja kõrgkoolide võistkondadele on osalemistasu 3,50 EUR/inimene

11.2. Tähtajaks mitteregistreerinud üliõpilastele ja kõrgkoolide võistkondadele on osalemistasu 7 EUR/inimene

11.3. Osalemistasu ei sõltu võistlusklasside arvust ja on ühekordne tasu

11.4. Osavõtutasu tuleb tasuda kohapeal sularahas enne võistluse algust