Edasi sisuni

TÜ meistrivõistlused sulgpallis 2012/2013, üksikmäng

Juhend

1. Eesmärk.

Tartu Ülikooli meistrite selgitamine sulgpalli.

Sportimisharrastuse ja sulgpalli mängimise ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad pühapäeval, 17. märtsil 2013 TÜ spordihoone III pallisaalis, Ujula 4, algusega kell 11.00.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Raido Rozental (tel. 5049731).

4. Osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

5. Võistluste süsteem.

Võistlused toimuvad nais- ja meesüksikmängus.

Tartu Ülikooli meistrid selgitatakse välja nii eliidi kui harrastajate vahel.

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal, sõltudes osalejate arvust.

Võistluspallid on TÜ Akadeemilises Spordiklubis treeninguteks kasutatavad pallid.

6. Teaduskondade paremusjärjestus.

Osalemisel saadud punkt läheb koondtabelisse nii teaduskonna/kursuse põhiselt kui ka personaalselt ning kevadel 2012 selgub sportlikult aktiivseim teaduskond ja ka aktiivseim mees- ja naisüliõpilane.

7. Protestid.

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

8. Autasustamine.

Nii eliidi kui harrastajate mees- ja nais üksikmängu võitjat autasustatakse meistriauhinna ja medaliga.

Teise ja kolmanda koha omanikke medaliga.

9. Registreerumine.

Registreerumine toimub kirjalikult meiliaadressile raido.rozental@mail.ee või 30 minutit enne võistluste algust koha peal.

Osavõtumaks 3 euri tasuda hiljemalt 15.märtsiks MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele 10220048578018 või 30 minutit enne võistluste algust koha peal.