Edasi sisuni

TÜ meistrivõistlused võrkpallis 2012/2013

Juhend

1. Eesmärk

Tartu Ülikooli meistrite selgitamine võrkpallis segavõistkondadele.

Sportimisharrastuse ja võrkpalliharrastuse ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 25. novembril 2011 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 10.00.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Tiina Sirge (tel. 50 94 899; e-mail sirgetiina@hot.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased, Eesti Lennuakadeemia üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

Igas võistkonnas võib olla üks Eesti meistriliiga mängija.

5. Võistluste süsteem

Osalevad segavõistkonnad, platsil 4 mees- ja 2 naismängijat (naisi võib olla ka rohkem).

Võistkonnas max 10 liiget.

Meesmängija ei tohi sulustada naismängijat.

Igast võistkonnast üks kohtunik.

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal.

6. Reeglid

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt põhimõttel „parem kolmest“.

Ringsüsteemi korral määrab paremuse suurem punktide arv (võit 2, kaotus 1, loobumine 0 punkti). Võrdsete punktide korral kahe võistkonna puhul määrab paremuse omavahelise kohtumise tulemus.

Võrdsete punktide korral kolme ja enama võistkonna puhul: 1) parem geimide vahe nende omavahelistes mängudes; 2) parem geimide vahe kõigis mängudes; 3) punktide vahe omavahelistes mängudes; 4) punktide vahe kõigis mängudes.

7. Teaduskondade paremusjärjestus

Osalemisel saadud punkt läheb koondtabelisse nii teaduskonna (KKT-l kursuse) põhiselt kui ka personaalselt ning kevadel 2013 selgub sportlikult aktiivseim teaduskond ja ka aktiivseim mees- ja naisüliõpilane.

8. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Autasustamine

Võitja mees- ja naiskonda autasustatakse meistriauhinna ja medaliga.

Teise ja kolmanda koha omanikke medaliga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult sirgetiina@hot.ee kuni 23.11.11.

Osavõtumaks 5 eurot võistkonnad, tasuda MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.