Edasi sisuni

2009/2010 võistlused on lahtised (mitte Tartu Ülikooli tudengid osalevad väljaspool arvestust)

Juhend

1. Eesmärk.

Sulgpalli üliõpilasmeistrite selgitamine Tartu Ülikoolis.

Sportimisharrastuse ja sulgpallimängu ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2010 selgub sportlikult parim teaduskond.

2. Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad pühapäeval, 28. veebruaril 2010 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 10.00.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Raido Rozental (tel. 50 49 731; e-mail raido.rozental@mail.ee).

4. Osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

Võistlused toimuvad naiste ja meeste arvestuses (korraldajal on õigus teha kohapeal muudatusi võistluste klassides, näiteks lisada paarismängu klass/klassid).

5. Võistluste süsteem.

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust kohapeal, sõltudes osalejate arvust.

Klasside mänguliikide võitja saab 15 punkti, teine koht 13, kolmas 11, neljas 10, viies 9 jne.

Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti.

Neid punkte arvestatakse üksnes teaduskondade paremusjärjestuse koostamisel.

6. Reeglid.

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt põhimõttel „parem kolmest“.

Sõltuvalt osalejate arvust on korraldajal kohapeal õigus muuta mängude kestust.

Võistluse osavõtutasu ei sisalda võistluspallide hinda.

7. Teaduskondade paremusjärjestus.

Liidetakse erinevate klasside mänguliikide võitjate punktid.

Teaduskondadele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 20 punkti, teine koht 18, kolmas koht 16, neljas koht 15, viies koht 14 jne.

8. Protestid.

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Autasustamine.

Kõiki võitjaid autasustatakse TÜ meistrisärgiga, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

10. Registreerumine.

Registreerumine toimub kirjalikult alar.rikberg@ut.ee või raido.rozental@mail.ee kuni 26. veebruar 2010.

Osavõtumaks 25 krooni/osaleja tasuda hiljemalt 26. veebruariks MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB panka või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.

Juhul, kui on vaja väljastada arve, palume sellest informeerida e-maili teel alar.rikberg@ut.ee.