Edasi sisuni

2010/2011 aasta Tartu Ülikooli meistrivõistlused jalgpallis

Juhend

1. Eesmärk.

Jalgpalli üliõpilasmeistrite selgitamine Tartu Ülikoolis.

Sportimisharrastuse ja jalgpallimängu ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad neljapäeval, 19. mail 2010 TÜ staadion Staadioni 21, algusega kell 12.00.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Tarvo Metsavas (tel. 55542110).

4. Osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

Võistkondade moodustamine on teaduskondadepõhine.

Kehakultuuriteaduskond võistleb kursuste võistkondadega.

Eraldi võistkonnaga saavad osaleda õppejõud/töötajad.

Meeskonnas 6 mängijat (sh 1 väravavaht) väljakul, võistkonnas kokku kuni 10 mängijat. Võistkonnas võivad mängida ka naised.

Mängitakse 2 x 12 minutit, täpne võistlussüsteem ja ajakava otsustatakse kohapeal pärast võistkondade nimelist registreerimist.

5. Võistluste süsteem.

Võistlused toimuvad eraldi arvestuses nais- ja meeskondadele (juhul kui osaleb 3 või rohkem naiskonda).

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal, sõltudes osalejate arvust.

Nii nais- kui meeskondlik võitja saab 15 punkti, teine koht 13, kolmas 11, neljas 10, viies 9 jne.

Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes teaduskondade paremusjärjestuse koostamisel.

6. Reeglid.

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt.

Alagrupis määrab paremuse suurem punktide arv (võit 3, viik 1, kaotus 0 punkti).

Võrdsete punktide korral kahe võistkonna puhul määrab paremuse omavahelise kohtumise tulemus.

Võrdsete punktide korral kolme ja enama võistkonna puhul: 1) suurem võitude arv; 2) parem väravate vahe; 3) rohkem löödud väravaid; 4) loos.

7. Teaduskondade paremusjärjestus.

Teaduskondade kaupa liidetakse meeste kui naiste punktid.

Teaduskondadele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 20 punkti, teine koht 18, kolmas koht 16, neljas koht 15, viies koht 14 jne.

8. Protestid.

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Autasustamine.

Võitnud mees- ja naiskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

10. Registreerumine.

Registreerumine toimub kirjalikult tarvo.metsavas@gmail.com juures.

Osavõtumaks 5 eurot võistkonna peale tasuda hiljemalt 17. mai MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele 10220048578018 SEB panka või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.