Edasi sisuni

Tartu Ülikooli 2010/2011 korvpalli meistrivõistlused

Tulemused

pdf

 

TULEMUSED (*pdf. formaat)

 

Juhend

1. Eesmärk.

Korvpalli üliõpilasmeistrite selgitamine Tartu Ülikoolis.

Sportimisharrastuse ja korvpallimängu ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2011 selgub sportlikult parim teaduskond.

2. Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad pühapäeval, 14. novembril 2010 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 10.00.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Tiina Sirge (tel. 509 4899; e-mail sirgetiina@hot.ee).

4. Osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel töötajad.

Võistkondade moodustamine on teaduskondadepõhine. Kehakultuuriteaduskond võistleb kursuste võistkondadega.

Eraldi võistkonnaga saavad osaleda õppejõud/töötajad.

Võistkonda tohib kuuluda ainult üks Eesti korvpallimeistrivõistlustel meistri- ja esiliiga mängudes osaleja.

Võistkonna maksimaalseks lubatud suuruseks on 10 mängijat.

5. Võistluste süsteem.

Võistlused toimuvad eraldi arvestuses nais- ja meeskondadele.

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal, sõltudes osalejate arvust.

Nii nais- kui meeskondlik võitja saab 15 punkti, teine koht 13, kolmas 11, neljas 10, viies 9 jne.

Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes teaduskondade paremusjärjestuse koostamisel.

6. Reeglid.

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt järgmiste muudatustega: 1) mängu kestvus on 2×10 minutit; 2) kell seisatatakse vabavisete ajaks ja time-out puhul, muul ajal on mäng „jooksva aja“ põhimõttel; 3) mängu viimasel kahel minutil ja lisaajal mängitakse „puhta ajaga“; 4) normaalaja viigilise tulemuse korral järgneb pärast kaheminutilist vaheaega lisaaeg 2 minutit, selle võrdsuse korral jätkub mäng esimese saavutatud punktini.

Ringsüsteemi korral ja alagruppides määrab paremuse suurem punktide arv (võit 2, kaotus 1, loobumine 0 punkti).

Võrdsete punktide korral kahe võistkonna puhul määrab paremuse omavahelise kohtumise tulemus.

Võrdsete punktide korral kolme ja enama võistkonna puhul: 1) parem korvide vahe nende omavahelistes mängudes; 2) parem korvide vahe kõigis mängudes; 3) visatud punktide arv; 4) visata lastud punktide arv; 5) loos.

7. Teaduskondade paremusjärjestus.

Teaduskondade kaupa liidetakse meeste kui naiste punktid.

Teaduskondadele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 20 punkti, teine koht 18, kolmas koht 16, neljas koht 15, viies koht 14 jne.

8. Protestid.

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Autasustamine.

Võitnud mees- ja naiskonna liikmed saavad särgi, medali ja diplomi.

Teise ja kolmanda koha omanikke autasustatakse medali ja diplomiga.

10. Registreerumine.

Registreerumine toimub kirjalikult sirgetiina@hot.ee kuni 13. november 2010.

Osavõtumaks 50 krooni tasuda hiljemalt 13. novembriks MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB panka või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.