Edasi sisuni

Tartu Ülikooli 2011.a. male meistrivõistlused

Juhend

1. Korraldajad.

Võistluse korraldavad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (kontaktisik Pille Tali, pille.tali@ut.ee ) ja Tartu Ülikooli Maleklubi (kontaktisik Kristjan Sander, kristjans@hot.ee ).

Kohtunikud on Askold Nassar (peakohtunik) ja Kristjan Sander (abikohtunik).

2. Võistluse aeg ja koht

7.-8.05. 2011 TÜ Keeltemajas („Paabel“) ruumis 323.

Võistlejate registreerimine lõppeb 7.05 kell 11.00.

1. vooru algus hiljemalt kell 7.05 kell 11.15.

2. voor 7.05 kell 12.50

3. voor 7.05 kell 14.50

4. voor 8.05 kell 11.00

5. voor 8.05 kell 14.30

Autasustamine ja turniiri lõpetamine toimub vahetult pärast viimase vooru või kohtade jagamisel võitja väljaselgitamise tegelikku lõppu.

3. Osavõtuõigus on kõigil Tartu Ülikooliga (kaasaarvatud kolledzhid) seotud isikutel, sealhulgas üliõpilastel, magistrandidel, doktorandidel, teaduskondade, tugistruktuuri ja allasutuste töötajatel, auliikmetel ja audoktoritel, emeriitdotsentidel ja emeriitprofessoritel. Kahtluse korral ülikooliga seotuse korral langetavad otsuse korraldajad.

4. Osavõtumaks on 2 eurot. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid.

5. Nõutav on kirjalik eelregistreerimine aadressil kristjans@hot.ee (Kristjan Sander).

Eelregistreerimise tähtpäev on 6.05. Korraldajad jätavad endale õiguse hilisemaid registreerujaid võistlusele mitte lubada, lähtudes eeskätt õigeaegselt registreerunud võistlejate arvust. Palume kindlasti märkida registreerumisel seos ülikooliga (näit. Mart Mägi, üliõpilane, ajalugu, 3. a.).

6. Võistluse süsteem.

Mängitakse 5 vooru šveitsi süsteemi järgi. Esimeses kahes voorus on ajakontroll 45 minutit ja 3.-5. voorus 1,5 tundi kummalegi vastasele terve partii jaoks.

Turniir esitatakse Eesti reitinguarvestusse.

7. Kohtade jagamine võrdsete punktide korral.

Esimese kriteeriumina arvestatakse kõigi kohtade puhul omavahelise kohtumise tulemust.

Teise kriteeriumina korraldatakse juhul kui esikohta kas meeste või naiste arvestuses jagab rohkem kui 2 osavõtjat, 2-ringiline järelturniir välkmales ajakontrolliga 5+5 min. partiile. Juhul, kui esikohta meeste või naiste arvestuses jagavad kas pärast põhiturniiri või pärast järelturniiri 2 osavõtjat, mängitakse 1 järelpartii, milles valgetel on 6 min. ja mustadel 5 min. ning viigilise tulemuse puhul on mustad saavutanud võidu.

Ülejäänud kohtade jagamisel kasutatakse teise kriteeriumina voorujärgsete punktisummade liitmist, mille võrdsuse korral jäetakse esiteks ära esimese vooru punktid, seejärel teise vooru punktid jne.

8. Auhinnad

Esimesele kolmele kohale tulnuid autasustatakse medali ja diplomiga ning rahalise auhinnaga järgmistes väärtustes:

I koht 30 eurot.

II koht 20 eurot.

III koht 15 eurot.

Parimat reitinguta maletajat autasustatakse diplomi ning rahalise auhinnaga 10 euro väärtuses.

Juhul, kui auhinnalise koha otsustab voorujärgsete punktisummade liitmine, autasustatakse seda kohta jaganud osavõtjaid rahaliste auhindadega võrdsetes väärtustes.

9. Käikude ülesmärkimine on osavõtjale kohustuslik 3.-5. voorus niikaua, kuni tal jääb oma malekellal vähem kui 5 min. See, kas käik märgitakse üles enne või pärast selle tegemist malelaual, ei ole oluline.

10. Voorule hilinemine.

Voorule hilinemine rohkem kui 15 minutit toob kaasa kaotuse selles voorus ning kohtunik võib otsustada voorule esmakordselt mitteilmunud või korduvalt hilinemise eest karistatud võistleja kõrvaldada ka ülejäänud võistluselt.

11. Elektroonika kasutamine.

Mistahes elektroonilised seadmed, sh. mobiiltelefonid, peavad turniirisaalis olema helitus rezhiimis. Kohtunikul on õigus reegli vastu eksijat karistada kuni kaotuse määramiseni käimasolevas voorus.

12. Kõik juhendis määratlemata küsimused otsustavad korraldajad koos kohtunikega.


Tartu Ülikooli 2010.a. male meistrivõistlused

Korraldaja : TÜ Akadeemiline Spordiklubi, TÜ Maleklubi

Turniiri läbiviija: Kristjan Sander

Peakohtunik : Peep Narusberg, Reiting-Ø : 1837

Toimumisaeg:  2010/03/19  –  2010/03/21

Tulemused

 

pdf

 

TULEMUSED (*pdf. formaat)

 

Juhend

1. Korraldajad.

Võistluse korraldavad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (kontaktisik Alar Rikberg, alar.rikberg@ut.ee, 5144655) ja Tartu Ülikooli Maleklubi.

Kohtunikud on Peep Narusberg (peakohtunik) ja Kristjan Sander (abikohtunik).

2. Võistluse aeg ja koht
19.-21.03. 2010 TÜ peahoones ruumis 140

Võistlejate registreerimine lõppeb kell 18.00.

1. vooru algus hiljemalt kell 18.15.

2. voor 20.03 kell 11.00

3. voor 20.03 kell 15.00

4. voor 21.03 kell 11.00

5. voor 21.03 kell 15.00

Autasustamine ja turniiri lõpetamine toimub vahetult pärast viimase vooru või kohtade jagamisel võitja väljaselgitamise tegelikku lõppu.

3. Osavõtuõigus on kõigil Tartu Ülikooliga (kaasaarvatud kolledžid) seotud isikutel, sealhulgas üliõpilastel, magistrandidel, doktorandidel, teaduskondade, tugistruktuuri ja allasutuste töötajatel, auliikmetel ja audoktoritel, emeriitdotsentidel ja emeriitprofessoritel.

Kahtluse korral ülikooliga seotuse korral langetavad otsuse korraldajad.

4. Osavõtumaks on 25 krooni. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid.

5. Nõutav on kirjalik eelregistreerimine aadressil ksander@ut.ee (Kristjan Sander). Eelregistreerimise tähtaeg on 18.03.

Korraldajad jätavad endale õiguse hilisemaid registreerujaid võistlusele mitte lubada, lähtudes eeskätt õigeaegselt registreerunud võistlejate arvust.

Palume kindlasti märkida registreerumisel seos ülikooliga (näit. Mart Mägi, üliõpilane, ajalugu, 3. a.).

6. Võistluse süsteem.

Mängitakse 5 vooru šveitsi süsteemi järgi ajakontrolliga 1,5 tundi kummalegi vastasele terve partii jaoks.

Turniir esitatakse Eesti reitinguarvestusse.

7. Kohtade jagamine võrdsete punktide korral.

Esimese kriteeriumina arvestatakse kõigi kohtade puhul omavahelise kohtumise tulemust.

Teise kriteeriumina korraldatakse juhul kui esikohta kas meeste või naiste arvestuses jagab rohkem kui 2 osavõtjat, 2-ringiline järelturniir välkmales ajakontrolliga 5+5 min. partiile. Juhul, kui esikohta meeste või naiste arvestuses jagavad kas pärast põhiturniiri või pärast järelturniiri 2 osavõtjat, mängitakse 1 järelpartii, milles valgetel on 6 min. ja mustadel 5 min. ning viigilise tulemuse puhul on mustad saavutanud võidu.

Ülejäänud kohtade jagamisel kasutatakse teise kriteeriumina voorujärgsete punktisummade liitmist, mille võrdsuse korral jäetakse esiteks ära viimase vooru punktid, seejärel eelviimase vooru punktid jne.

8. Auhinnad

Esimesele kolmele kohale tulnuid autasustatakse medali ja diplomiga ning rahalise auhinnaga järgmistes väärtustes:

I koht 500 kr.

II koht 300 kr.

III koht 200 kr.

Esikohale tulnut naiste arvestuses autasustatakse medali, diplomi ning rahalise auhinnaga 300 kr. väärtuses.

Parimat reitinguta maletajat autasustatakse diplomi ning rahalise auhinnaga 100 kr. väärtuses.

Juhul, kui auhinnalise koha otsustab voorujärgsete punktisummade liitmine, autasustatakse seda kohta jaganud osavõtjaid rahaliste auhindadega võrdsetes väärtustes.

9. Käikude ülesmärkimine on osavõtjale kohustuslik niikaua, kuni tal jääb oma malekellal vähem kui 5 min. See, kas käik märgitakse üles enne või pärast selle tegemist malelaual, ei ole oluline.

10. Voorule hilinemine.

Voorule hilinemine rohkem kui 15 minutit toob kaasa kaotuse selles voorus ning kohtunik võib otsustada voorule esmakordselt mitteilmunud või korduvalt hilinemise eest karistatud võistleja kõrvaldada ka ülejäänud võistluselt.

11. Elektroonika kasutamine.

Mistahes elektroonilised seadmed, sh. mobiiltelefonid, peavad turniirisaalis olema helitus režiimis. Kohtunikul on õigus reegli vastu eksijat karistada kuni kaotuse määramiseni käimasolevas voorus.

Kõik juhendis määratlemata küsimused otsustavad korraldajad koos kohtunikega.

Male meistrivõistlused ei kuulu 2009/2010 aastal TÜ meistrivõistluste ametlikku punktiarvestuse süsteemi.