Edasi sisuni

TÜ Meistrivõistlused saalijalgpallis hooajal 2010/2011

Tulemused

pdf

 

TULEMUSED (*pdf. formaat)

 

Juhend

1. Eesmärk.

Jalgpalli üliõpilasmeistrite selgitamine Tartu Ülikoolis.

Sportimisharrastuse ja jalgpallimängu ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2011 selgub sportlikult parim teaduskond.

2. Aeg ja koht.

Võistlused toimuvad pühapäeval, 12. detsembril 2010 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 10.00.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Tarvo Metsavas (tel. 55542110).

4. Osavõtjad.

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

Võistkondade moodustamine on teaduskondadepõhine. Kehakultuuriteaduskond võistleb kursuste võistkondadega.

Eraldi võistkonnaga saavad osaleda õppejõud/töötajad.

Võistkonna maksimaalseks lubatud suuruseks on 10 mängijat.

5. Võistluste süsteem.

Võistlused toimuvad nais- ning meeskondadele (võistlused toimuvad kui registreerinud on vähemalt 3 võistkonda).

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust kohapeal, sõltudes osalejate arvust.

Alagruppidesse loosimise aluseks on eelmise meistrivõistluste tulemused. Kui ühest teaduskonnast osaleb kaks võistkonda, siis need võistkonnad paigutatakse erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid.

Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Gruppides kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: 1) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; 2) suuremat võitude arvu; 3) omavaheliste mängude punkte; 4) omavaheliste mängude väravate vahet; 5) üldist väravate vahet; 6) suuremat löödud väravate arvu.

Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja penaltitega (kummastki võistkonnast 3 lööjat).

Viigilise tulemuse korral lüüakse penalteid kuni esimese edu väravani.

Nii nais- kui meeskondlik võitja saab 15 punkti, teine koht 13, kolmas 11, neljas 10, viies 9 jne.

Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes teaduskondade paremusjärjestuse koostamisel.

6. Mänguvahendid ja väljak.

Ühe meeskonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke.

Mängu pall vastab FIFA saalijalgpalli reeglitele (ümbermõõt 62-64 cm, kaaluga 400-440 g).

Väljaku mõõtmed: pikkus 25 – 42 meetrit ja laius 15 – 25 meetrit.

Väravate postide vahe on 3 meetrit ning põiklati alumise serva kõrgus põrandast 2 meetrit.

7. Mängureeglid

Mängitakse 14 minutit. Kasutatakse jooksvat aega. Mängu alguses peab olema mõlemas võistkonnas vähemalt 5 (4+1) mängijat. Kui mängu jooksul jääb võistkonda mängima vähem kui 3 mängijat lõpetatakse mäng ja võistkonnale arvestatakse kaotus ning tabelisse märgitakse – : … (vastaste poolt löödud väravate arv).

Kollane kaart tähendab hoiatust. 2 kollast kaarti ühele ja samale mängijale tähendab automaatselt punast kaarti ja eemaldamist. Mängija, kes mängust eemaldatakse (punane kaart), on kohustatud väljakult lahkuma ja järgmise mängu vahele jätma. Tema meeskond jätkab ühemängijalises vähemuses 2 minutit.

Libistamine, püüdes mängida palli, on keelatud (nii ründav kui kaitsev mängija), v.a. väravavaht oma karistusalas. Vahetusalad asuvad samal poolel kus vahetusmängijate pingid ning otse nende ees. Ainult sealt võivad mängijad siseneda ning väljuda vahetuse korral. Juhul kui mängija rikub seda reeglit antakse kollane kaart! Vahetuste arv mängu jooksul ei ole piiratud. Mängija, kes on välja vahetatud, võib uuesti siseneda mängu nüüd juba teise mängija asemele. Vahetust võib sooritada ajal mil pall on mängus või mängust väljas.

Juhul kui väravavaht puutub palli uuesti pärast palli käest andmist enne, kui pall on ületanud keskjoone või teda on puudutanud vastasmängija, määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks.

Penaltikoht märgitakse väravapostide keskkohast 6 m kaugusele karistusala joonele. Teine penaltikoht märgitakse väravapostide keskkohast 10 meetri kaugusele. Juhul kui mängija sooritab oma võistkonna neljanda vea, määratakse karistuslöök teisest penalti punktist 10 meetri kauguselt väravast.

Kaitsva võistkonna mängijad peavad asetsema vähemalt 5 meetri kaugusel pallist kui mängitakse nurgalööki, karistuslööki, vabalööki või mängitakse küljejoonest lahti.

8. Protestid.

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

9. Teaduskondade paremusjärjestus.

Teaduskondade kaupa liidetakse meeste kui naiste punktid.

Teaduskondadele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 20 punkti, teine koht 18, kolmas koht 16, neljas koht 15, viies koht 14 jne.

10. Autasustamine.

Võitnud mees- ja naiskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

Turniiri parimat mängijat autasustatakse meenega.

11. Registreerumine.

Registreerumine toimub kirjalikult pille.tali@ut.ee

Osavõtumaks 50 krooni tasuda hiljemalt 11. detsembriks MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB panka või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.