Edasi sisuni

TÜ meistrivõistlused lauatennises 2011/2012

Juhend

1. Eesmärk

Tartu Ülikooli meistrite selgitamine lauatennises.

Sportimisharrastuse ja lauatennise ergutamine TÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 13. novembril 2011 TÜ spordihoones Ujula 4, algusega kell 10.00.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib TÜ Akadeemiline Spordiklubi.

Turniiri peakorraldaja on Julia Kirpu (tel. 56 488 898, e-mail julki@hot.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel TÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel TÜ töötajad.

5. Võistluste süsteem

Võistlused toimuvad ITTF reeglite kohaselt, arvestades spordisaali omapära.

Võistluspallid on TÜ Akadeemilises Spordiklubis treeninguteks kasutatavad pallid.

Võistlused toimuvad nais- ja meesüksikmängus.

Võistluste lõplik süsteem selgub 30 minutit enne võistluste algust koha peal, sõltudes osalejate arvust.

6. Teaduskondade paremusjärjestus

Osalemisel saadud punkt läheb koondtabelisse nii teaduskonna (KKT-l kursuse) põhiselt kui ka personaalselt ning kevadel 2012 selgub sportlikult aktiivseim teaduskond ja ka aktiivseim mees- ja naisüliõpilane.

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

8. Autasustamine

Nii mees- kui nais üksikmängu võitjat autasustatakse meistriauhinna ja medaliga. Teise ja kolmanda koha omanikke diplomiga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult julki@hot.ee kuni 12.12.2011.

Osavõtumaks 3 eurot tasuda hiljemalt 12. novembriks MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi arvele nr. 10220048578018 SEB