Edasi sisuni

Tartu Ülikooli 2012. a. male MV juhend

Juhend

1. Korraldajad

Võistluse korraldavad Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi (kontaktisik Pille Tali, pille.tali@ut.ee) ja Tartu Ülikooli Maleklubi (kontaktisik Kristjan Sander, kristjans@hot.ee, 503 9796).

Kohtunik on Peep Narusberg.

2. Võistluse aeg ja koht

23.-24.03.2012 TÜ Keeltemaja („Paabel“) ruumis 323.

Võistlejate registreerimine lõppeb 23.03 kell 16.00.

1. vooru algus hiljemalt kell 23.03 kell 16.15.

2. voor 23.03 kell 18.15

3. voor 24.03 kell 10.15

4. voor 24.03 kell 12.15

5. voor 24.03 kell 14.15

Kohtunik võib vajadusel ajakava muuta, teavitades sellest kõiki osavõtjaid.

Autasustamine ja turniiri lõpetamine toimub vahetult pärast viimase vooru või kohtade jagamisel võitja väljaselgitamise tegelikku lõppu.

3. Osavõtuõigus on kõigil Tartu Ülikooliga (kaasaarvatud kolledzhid) seotud isikutel, sealhulgas üliõpilastel, magistrandidel, doktorandidel, teaduskondade, tugistruktuuri ja allasutuste töötajatel, auliikmetel ja audoktoritel, emeriitdotsentidel ja emeriitprofessoritel.

Kahtluse korral ülikooliga seotuse korral langetavad otsuse korraldajad.

4. Osavõtumaks on 3 eurot. Osavõtumaksust on vabastatud rahvusvahelised meistrid ja suurmeistrid.

5. Nõutav on kirjalik eelregistreerimine aadressil kristjans@hot.ee (Kristjan Sander).

Eelregistreerimise tähtpäev on 20.03.

Korraldajad jätavad endale õiguse hilisemaid registreerujaid võistlusele mitte lubada, lähtudes eeskätt õigeaegselt registreerunud võistlejate arvust. Palume kindlasti märkida registreerumisel seos ülikooliga (näit. Mart Mägi, üliõpilane, ajalugu, 3. a.).

6. Võistluse süsteem.

Mängitakse 5 vooru šveitsi süsteemi järgi. Igas voorus on ajakontroll 1 tund kummalegi vastasele terve partii jaoks.

Mängitakse klassikalise male reeglite järgi ja käikude ülesmärkimine on osavõtjale kohustuslik kuni 5 minuti jäämiseni tema malekellale. See, kas käik märgitakse üles enne või pärast selle tegemist malelaual, ei ole oluline. Turniir esitatakse reitinguarvestusse.

7. Kohtade jagamine võrdsete punktide korral. Esimese kriteeriumina arvestatakse kõigi kohtade puhul omavahelise kohtumise tulemust.

Teise kriteeriumina korraldatakse juhul, kui esikohta kas meeste või naiste arvestuses jagab rohkem kui 2 osavõtjat, 2-ringiline järelturniir välkmales ajakontrolliga 5+5 min. partiile. Juhul, kui esikohta meeste või naiste arvestuses jagavad kas pärast põhiturniiri või pärast järelturniiri 2 osavõtjat, mängitakse 1 järelpartii, milles valgetel on 6 min. ja mustadel 5 min. ning viigilise tulemuse puhul on mustad saavutanud võidu.

Ülejäänud kohtade jagamisel kasutatakse teise kriteeriumina voorujärgsete punktisummade liitmist, mille võrdsuse korral jäetakse esiteks ära esimese vooru punktid, seejärel teise vooru punktid jne.

8. Auhinnad

Esimesele kolmele kohale tulnuid autasustatakse medalitega. Parimat naiste ja meeste arvestuses autasustatakse ka TÜ 2012 aasta meistri meenega. Parimat reitinguta maletajat autasustatakse medaliga.

Rahalisi auhindu ei ole.

9. Voorule hilinemine.

Voorule hilinemine rohkem kui 15 minutit toob kaasa kaotuse selles voorus ning kohtunik võib otsustada kõrvaldada voorule esmakordselt mitteilmunud või korduvalt hilinemise eest karistatud võistleja ka ülejäänud võistluselt.

10. Elektroonika kasutamine.

Mistahes elektroonilised seadmed, sh. mobiiltelefonid, peavad turniirisaalis olema helitus rezhiimis.

Kohtunikul on õigus reegli vastu eksijat karistada kuni kaotuse määramiseni käimasolevas voorus.

11. Kõik juhendis määratlemata küsimused otsustavad korraldajad koos kohtunikuga.