Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi hinnakirjad hooajal 2021/2022:

 

Spordiruumide hinnakiri 2021/2022

Jrk. Teenuse nimetus Kellaaeg Kasutusaeg Üürihind
         
1. UJULA 4       
1.1.
Pallimängude saalid
     
1.1.1 1 väljak treeninguks  lahtiolekuajal 60 min. 35€
1.1.2. peaväljak treeninguks lahtiolekuajal 60 min. 50€
1.1.3. 1 väljak võistluseks või ürituseks ilma tribüünita* lahtiolekuajal 60 min. 50€
1.1.4. peaväljak võistluseks või ürituseks ilma tribüünita* lahtiolekuajal 60 min. 100€
1.1.5. peaväljak võistluseks või ürituseks tribüüniga (statsionaarne A + B sektor)* lahtiolekuajal 60 min. 250€
1.1.6. peaväljak võistluseks või ürituseks kõikide tribüünidega (A + B + C) lahtiolekuajal 60 min. 350€
1.1.7. peaväljak võistluseks või ürituseks tribüüniga (statsionaarne A või B sektor  385 või 535 istekohta +  teleskooptribüün A või B 549 istekohta) lahtiolekuajal terve päev 2500€
1.1.8. peaväljak võistluseks või ürituseks tribüüniga kokku 2500 istekohta (statsionaarne A + B sektor kokku 920 istekohta ja A + B teleskooptribüün 1080 istekohta + C sektor teleskooptribüün 484 istekohta) lahtiolekuajal terve päev 3500€
1.1.9. võistluste p. 1.1.6 -1.1.7 ja 1.1.13 -1.1.14 ettevalmistus
ja järelkoristus 
lahtiolekuajal 60 min. 39€
1.1.10. võistluste p. 1.1.8 -1.1.12 ja 1.1.15-1.1.19 ettevalmistus ja järelkoristus lahtiolekuajal 60 min. 49€
1.2
Kergejõustikuhall
     
1.2.1 hall treeninguks rühmale kuni 20 last  lahtiolekuajal 90 min. 30€
1.2.2. hall treeninguks rühmale kuni 20 täiskasvanut  lahtiolekuajal 90 min. 40€
1.2.3. hall kergejõustiku võistlusteks** lahtiolekuajal 60 min. 110€
1.2.4. hall kergejõustiku võistlusteks*** lahtiolekuajal 60 min. 150€
1.2.5. hall kergejõustiku võistluseks (terve hall)*** lahtiolekuajal terve päev 1800€
1.2.6. võistluseelne ja -järgne halli üürihind 1 h lahtiolekuajal 60 min. 60€
1.3.
Kergejõustikuhall + I korruse tõstesaal ja II korruse jõusaal
     
1.3.1. kasutamine treeninguks rühmale kuni 15 liiget lahtiolekuajal 90 min. 50€
1.3.2. üksikpääse lahtiolekuajal 90 min. 7€
1.4.
Teised saalid ja ruumid
     
1.4.1. lauatennisesaal (ilma laudadeta) lahtiolekuajal 60 min. 20€
1.4.2. aeroobikasaal lahtiolekuajal 60 min. 35€
1.4.3. poksisaal lahtiolekuajal 60 min. 35€
1.4.4. alpituba   ööpäev 120€
1.4.5. seminariruum lahtiolekuajal 60 min. 20€
1.4.6. riietusruum lahtiolekuajal 60 min. 12€
1.4.7. riietusruum saunaga lahtiolekuajal 60 min. 18€
1.4.8. personaaltreeningute ruum lahtiolekuajal 60 min. 15€
1.4.9. saalide kasutamine personaaltreeninguteks kuni 10 h kuus lahtiolekuajal   50€
1.4.10. saalide kasutamine personaaltreeninguteks kuni 20 h kuus lahtiolekuajal   75€
1.4.11. saalide kasutamine personaaltreeninguteks kuni 30 h kuus lahtiolekuajal   100€
1.7.
Võimlemissaal
     
1.7.1 Võimlemissaali kasutamine lahtiolekuajal 60 min. 35€
1.7.4  Võimlemissaali 1/2 kasutamine (judo tatami) lahtiolekuajal 60 min. 20€
2.
Staadion (Staadioni 21)
     
2.1.1. kasutamine treeninguks rühmale kuni 20 last  lahtiolekuaja
jooksul
90 min. 25€
2.1.3. kasutamine treeninguks rühmale kuni 20 täiskasvanut   90 min. 35€
2.1.5. võistluseks    60 min. 70€
2.1.6. võistluseelne ja -järgne staadioni üürihind    60 min. 38€
2.1.7. harjutusväljaku kasutamine treeninguks    60 min. 10€
2.1.6. saali kasutamine treeninguks kokkuleppel 60 min. 10€

Laps vanuses kuni 19 eluaastat.
* hind sisaldab sporditabloo, helinduse ja mikrofoni kasutamist.
** halli saab osaliselt kasutada treeningtegevuseks
*** hall on täies ulatuses suletud (v.a juhul kui korraldaja annab loa samal ajal halli kasutada treeninguteks)
Ruumi koordinaatoril on õigus teha kuni 15% soodustust kehtivatest hindadest, suurem soodustus antakse juhatuse liikme koostaotlusel taotluse alusel

Hinnakirjas toodud hinnad kehtivad spordivõistluste ja treeningute läbiviimisel. Muude ürituste puhul lepitakse hinnad kokku läbirääkimiste teel ja ürituse vajadusi arvestades.

Kasutusaeg sisaldab 55 min treeningut väljakul ja 5 min väljaku korrastust.

Spordikooli hinnakiri 2021/2022

Jrk. Spordiala Õppeperiood
(01.09.-31.08.)
sisaldab õppetegevust, vaheaegasid
Õppe-
tegevus
Vaheaeg Aastamaks Kuumaks
1. SPORDIKOOLI spordialad          
1.1.
Jalgrattasport 
         
1.1.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas (Tartus) 12 kuud (sept-august) sept-august            432 €           36 €
1.1.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas (Tartus)  12 kuud (sept-august) sept-august            540 €           45 €
1.1.3. AE- algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas (Elvas) 12 kuud (sept-august) sept-august            360 €           30 €
1.1.4. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas (Elvas) 12 kuud (sept-august) sept-august            432 €           36 €
1.2.
Kergejõustik
         
1.2.1. AE- algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          432 €           36 €
1.2.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-august            540 €           45 €
1.2.3. Tervisetreening, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          432 €           36 €
1.3.
Korvpall
         
1.3.1. AE-algettevalmistus (U8-U9) 12 kuud (sept-august) sept-august            360 €           30 €
1.3.2. AE-algettevalmistus (U10-U11) 12 kuud (sept-august) sept-august            480 €           40 €
1.3.3. ÕT-õppetreening U13-U14, U16 (II grupp)  12 kuud (sept-august) sept-august            600 €           50 €
1.3.4. ÕT-õppetreening U15-U16, U18 (II grupp) 12 kuud (sept-august) sept-august            720 €           60 €
1.3.5. ÕT – esiliiga, U18 (I grupp) 12 kuud (sept-august) sept-august            840 €           70 €
1.3.6. Eelettevalmistusaste (lasteaedades)1 x n 8 kuud (okt-mai) okt-mai               15 €
1.3.7. Eelettevalmistusaste (lasteadades) 2 x nädalas 8 kuud (okt-mai) okt-mai               24 €
1.3.8. Ettevalmistusaste (koolides) 1 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni               18 €
1.3.9. Ettevalmistusaste (koolides) 2 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni               30 €
1.3.10. Ettevalmistusaste (koolides) 3 x nädalas 10 kuud (sept-juuni) sept-juuni               40 €
1.4.
Poks
         
1.4.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          360 €           30 €
1.4.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          432 €           36 €
1.5.
Sulgpall
         
1.5.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          540 €           45 €
1.5.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          624 €           52 €
1.6.
Sõudmine
 
         
1.6.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-august            360 €           30 €
1.6.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-august            432 €           36 €
1.7.
Jõutõstmine
         
1.7.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          360 €           30 €
1.7.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-august            432 €           36 €
1.8.
Multisport
         
1.8.1. Multispordi grupp, treeningud 3x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-august            480 €           40 €
1.9.
Lauatennis
         
1.9.1. AE – algettevalmistus, treeningud 2-3 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          360 €           30 €
1.9.2. ÕT – õppetreening, treeningud 4-6 x nädalas 12 kuud (sept-august) sept-juuni juuli-august          432 €           36 €
2.
MUUD
 
         
2.1. Klubikaart   kogu kehtivuse ajal             1,60 €

Õppeperiood 12 kuud (septembrist augustini), õppeperiood sisaldab õppetegevust ning vaheaegasid.

Tasudes septembri arve alusel kogu õppeperioodi (september kuni august) korraga, hinnasoodustus 15% aastamaksult

Täiendav soodustus 10% igale lapsele, kui ühest perest osaleb spordiklubi treeningutel kaks või enam last

Õppetegevusest vabadel kuudel õppemaksu soodustus 50% kuumaksust

Spordikooli õpilase esindajaga sõlmitakse õppeleping, mille alusel toimub õppe-treeningtegevus ning mille alusel saab taotleda tulumaksu tagastust

Lepingu tasuta peatamist ei tehta. Peatamise kuul on hinnasoodustus 50%. Erijuhtudel on spordijuhtidel õigus kasutada soodustuse määra kuni 100%. Peatamine põhjendusega – ühes kuus rohkem kui 20 päeva (haigus, pikk reis)

Kui lepingu kuupäev on 1.-14., siis makstakse esimese kuu eest täishinda. Kui kuupäev on 15.-31, siis 50% kuutasust.

Kuu = kalendrikuu

Tervisesport (rühmatrennid, jõusaal) ja harrastussport 2021/2022

Jrk. Teenuse nimetus Kulu-
koht
Kasutuse
kellaaeg
Kasutusaeg Hind
1.
Fitnessiklubi: kergejõustikuhall + jõusaal kolmel korrusel + rühmatreeningud vastavalt fitplan.ut.ee
       
1.1. kuupääse 317 lahtiolekuajal 90 min.             48 €
1.2. 3 kuu pääse 317 lahtiolekuajal 90 min.          120 €
1.3. 6 kuu pääse   317 lahtiolekuajal 90 min.          225 €
1.4. 12 kuu pääse  317 lahtiolekuajal 90 min.          420 €
1.5. 10 korra pääse 317 lahtiolekuajal 90 min.             60 €
1.6. kuupääse soodus 317 lahtiolekuajal 90 min.             40 €
2. 
Harrastusspordialad + fitnessiklubi: kergejõustikuhall + jõusaal kolmel korrusel + rühmatreeningud vastavalt fitplan.ut.ee
       
2.1. kuupääse 317 lahtiolekuajal 90 min.  60 €   
2.2. kuupääse soodus 317 lahtiolekuajal 90 min.             48 €
2.3. üksikpääse kogu maja  317 lahtiolekuajal 90 min.             10 €
3.
Harrastusspordialad (jõutõstmine, poks, sulgpall, alpinism, lauatennis vastavalt tunniplaanile)
       
3.1. kuupääse 317 lahtiolekuajal 90 min.             40 €
4.
III korruse jõusaal
       
4.1. pääse ainult III korruse jõusaali ja fitnessiklubi rõivistutesse 317 lahtiolekuajal 90 min.             25 €
5.
Kergejõustikuhall
       
5.1. kergejõustikuhalli üksikpääse 201 lahtiolekuajal 90 min.               5 €
5.2. kergejõustikuhalli üksikpääse soodus 201 lahtiolekuajal 90 min.               4 €
6.
Tartu Ülikooli tudengite “Sportlikud eluviisid” –

kergejõustikuhall + I ja II korruse jõusaal
  kuni kell 14.00    
6.1. 12 kuu pääse Tartu Ülikooli tudengile 201 01.09.-31.08. 90 min.             25 €
7.
klubikaalrt (juhul, kui puudub id-kaart)
201                   2 €
8. 
Personaaltreeningud ( hind sisaldab käibemaksu)
       
8.1. Personaaltreening (45-60 min.) 317 lahtiolekuajal 90 min.             40 €
8.2. Personaaltreening (45-60 min.) 5 korda 317 lahtiolekuajal 90 min.          180 €
8.3. Personaaltreening (45-60 min.)10 korda 317 lahtiolekuajal 90 min.          350 €
8.4.  Personaaltreening kahele (45-60min.)                    60 €
9.
Teised saalid ja ruumid
       
9.1. lauatennisesaali üksikpääse 201 lahtiolekuajal 60 min.               5 €
9.2. 1 väljak treeninguks  201 lahtiolekuajal 60 min.             35 €
9.3.  1 sulgpalliväljak treeninguks 201 lahtiolekuajal 60 min.             15 €
9.4. staadioni üksikpääse 202 lahtiolekuajal 90 min.               3 €
9.5. staadioni üksikpääse soodus 202 lahtiolekuajal 90 min.               2 €
9.6. taastusruumi üksikpääse 201 lahtiolekuajal 60 min.             25 €
9.7. taastusruumi üksikpääse spordikooli ja spordiklubi liikmele 201 lahtiolekuajal 60 min.             15 €
9.8. personaaltreeningute ruumi üksikpääse (sh massaažilaud) 201 lahtiolekuajal 90 min.             10 €

Soodushind – pensionär, üliõpilane, ITIC, haridustöötaja, püsiklient (endine püsiklient, TÜ töötaja), TÜASK Spordikooli õppelepingu sõlmija – kehtib soodustust tõendava dokumendi esitamisel
PROOVIPÄÄSE – tasuta ühe korra proovipääse, klient täidab kliendiankeedi.
Tartu Ülikooli tudengi hind kehtib ISIC üliõpilaspileti (piletil märgitud Tartu Ülikool) ja välisüliõpilasel TÜ ülikoolis õppimist tõendava dokumendi esitamisel. Üliõpilane on isik, kes on immatrikuleeritud ülikooli tasemeõppe õppekavale.
6-aastased ja nooremad lapsed pääsevad kergejõustikuhalli pileti ostnud täiskasvanu järelvalve ja vastutuse all kergejõustikuhalli tasuta

Kuupääse kehtib 30 päeva alates ostukuupäevast
3 kuu pääse kehtib alates ostukuupäevast 91 päeva
6 kuu pääse kehtib alates ostukuupäevast 183 päeva
12 kuu pääse kehtib alates ostukuupäevast 365 päeva
10 korra pääse kehtib kasutamiseks 10 korral alates ostukuupäevast 60 päeva jooksul

Võistlus- ja saavutussport 2021/2022

Jrk. Teenuse nimetus Kasutusaeg Müügihind 
1. Võistlus- ja saavutussspordi spordialad    
1.1.
Kergejõustik (VS)
   
1.1.1.  3 kuu pääse kokkuleppel treeneriga                    120 €
1.1.2. 1 kuu pääse                         50 €
1.2.
Poks (SS_T)
   
1.2.1. 1 kuu pääse  kokkuleppel treeneriga                       40 €
1.3.
Jõutõstmine (SS_T)
   
1.3.1. 1 kuu pääse kokkuleppel treeneriga                       40 €
1.4.
Sulgpall (VS)
   
1.4.1. 3 kuu pääse kokkuleppel treeneriga                    165 €
1.4.2. 1 kuu pääse                         65 €
1.4.3. üksikpääse                         10 €
1.5.
Sõudmine (SS_T)
   
1.5.1. 1 kuu pääse kokkuleppel treeneriga                       40 €
1.6.
Jalgrattasport (SS_T)
   
1.6.1. 1 kuu pääse kokkuleppel treeneriga                       40 €
2.
Muud
   
2.1. spordiklubi klubikaart kogu kehtivuse ajal                   1,60 €

Võistlus- ja saavutusspordi pääsme saab osta vaid treeneri poolt spordijuhile esitatud nimekirja alusel.
Hind sisaldab treeningkordi vastavalt ala treeneri poolt koostatud tunniplaanile või programmile

Lisateenuste hinnakiri 2021/2022

Jrk. Teenuse nimetus Ühik Kasutus-
aeg
Hind
km-ta 
Hind
km-ga
1.
Muud teenused
       
1.1. jäämasina jää   masinatäis     25,00 €      30,00 €
1.2. pesumasina kasutamine   masinatäis        1,67 €        2,00 €
1.3. pesumasina ja kuivati kasutamine   masinatäis        2,50 €        3,00 €
1.4. must põranda kate (sisaldab montaaži ja demontaaži) m2 kord        2,00 €        2,40 €
1.5. must põranda kate (ei sisalda montaaži ja demontaaži) m2 kord        1,00 €        1,20 €
1.6. teip põrandakatete kinnitamiseks rull       13,00 €      15,60 €
1.7. LED perimeeter (hind ei sisalda töötlust)   60 min     83,33 €    100,00 €
1.8. dataprojektor   60 min        5,00 €        6,00 €
1.9. konverentsilaud tk päev        4,50 €        5,40 €
1.10. tool (plastik iste, metall jalad) tk päev        1,30 €        1,56 €
1.11. porivaibad tk päev        3,50 €        4,20 €
1.12. prügi utiliseerimine tk kord     50,00 €      60,00 €
1.13. ürituse järgne koristus tk kord   650,00 €    780,00 €
1.14. madal alumiiniumist piirdeaed jalgadel (1,2 x 2,5 m) tk päev        3,50 €        4,20 €
1.15. muu hinnakirjas nimetamata inventari rent või teenuse
osutamine kokkuleppel (hind kooskõlastatakse juhatuse liikmega)
  hind ja kasutusaeg kooskõlastatakse
 juhatuse liikmega
   
2.
Portatiivsed tribüünid 
       
2.1. seljatoeta tribüünide kasutamine (kuni 1800 kohta)   hind kokkuleppel    
2.2. seljatoeta tribüünide kasutamine (kuni 1800 kohta)   hind kokkuleppel    
3.
Kahjude hüvitamised
       
3.1. võtmekomplekti kaotus (kiip + võti)            19,00 €
3.2. võtme või kiibi kaotus            12,00 €
3.3. ukseluku katte lõhkumine              5,00 €
3.4. saali puitpõranda kahjustamine m2        240,00 €
3.5. tuletõrje eeskirjade rikkumine 1 kord        384,00 €
4.
Elekter
       
4.1. Elektriühendus ja tarbimine arvestita 1 x 16A jõupesa 1 x 16A 60 min        0,80 €        0,96 €
4.2. Elektriühendus ja tarbimine arvestita 3 x 16A jõupesa 3 x 16A 60 min        1,80 €        2,16 €
4.3. Elektriühendus ja tarbimine arvestita 3 x 32A jõupesa 3 x 32A 60 min        3,50 €        4,20 €
4.4. LED valgus 500lx 60 min        1,20 €        1,44 €
4.5. LED valgus 1000lx 60 min        1,80 €        2,16 €
4.6. LED valgus 2500lx 60 min        2,50 €        3,00 €