Spordistipendium

Spordistipendium

Tartu Ülikooli Akadeemiline spordiklubi annab välja õppe- ja spordistipendiume kolmes kategoorias:

  1. Kuni üks õppe- ja spordistipendium suurusega 5 000 eurot õppeaastas rahvusvahelisel tasemel väljapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastasele noorsportlasele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilaseks;
  2. Kuni neli õppe- ja spordistipendium suurusega 2 500 eurot õppeaastas väljapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastasele noorsportlasele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilaseks ja kes esindavad võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi kergejõustikus, sulgpallis või korvpallis;
  3. Mitterahaline stipendium Tartu Ülikooli tudengitest sportlastele, kes on suutelised konkureerima medalitele Eesti meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel ning kes esindavad Tartu Ülikooli üliõpilaste võistlussüsteemis;

Taotlus stipendiumile kandideerimiseks tuleb koos spordialaliidu kinnitusega esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele (e-mailiga sport@ut.ee või paberil Ujula 4, Tartu) hiljemalt 31. augustil.

 

Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi spordistipendiumi statuut

1. Õppe- ja spordistipendiumi eesmärgiks on aidata Tartu Ülikooli tippsportlastest üliõpilastel omandada kõrgharidust kõrghariduse esimesel ja teisel astmel valitud õppekaval.

2. Õppe- ja spordistipendiume antakse välja kolmes kategoorias:
2.1. õppe- ja spordistipendium suurusega 5 000 eurot õppeaastas
2.1.1. igal õppeaastal antakse välja kuni üks õppe- ja spordistipendium rahvusvahelisel tasemel väljapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastasele noorsportlasele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilaseks;
2.1.2. Stipendiaat peab olema valmis esindama Tartu Ülikooli üliõpilaste tiitlivõistlustel;
2.1.3. õppe- ja spordistipendium määratakse kuni kuueks õppeaastaks. Iga uue õppeaasta alguseks, esitab stipendiaat nn jätkutaotluse, kus kinnitab edenemist nii spordis kui õppimises;
2.1.4. õppe- ja spordistipendiumi makstakse nominaalse õppeaja vältel (3 + 2) ja ühel pikendusaastal;
2.1.5. pikendatud nominaalse õppeajaga stipendiaadile makstakse stipendiumi kuni kuuel õppeaastal;
2.1.6. õppe- ja spordistipendiumi maksmine peatatakse akadeemilise puhkuse ajaks;
2.1.7. õppe- ja spordistipendiumi suurus üheks õppeaastaks on 5 000 (viis tuhat) eurot. Väljamaksed tehakse taotlemise õppeaastal alates oktoobrist juulini võrdsetes osades stipendiaadi arveldusarvele. Järgnevatel aastatel alates septembrist kuni juunini.
2.1.8. Õppe- ja spordistipendiumi vormikohane taotlus koos alaliidu kinnitusega tuleb esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele hiljemalt 31. augustiks;
2.1.9. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping.
2.1.10. Õppe- ja spordistipendium lõpetatakse, kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse Tartu Ülikoolist või ta lõpetab sportimise tasemel, mis on stipendiumi taotlemisel eelduseks.
2.1.11. Stipendiaat kohustub Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi viivitamatult informeerima statuudi punktides 2.1.6 ja 2.1.10 ilmnenud asjaoludest.

2.2. õppe- ja spordistipendium suurusega 2 500 eurot õppeaastas
2.2.1. Igal õppeaastal antakse välja kuni neli õppe- ja spordistipendiumi väljapaistvaid tulemusi näidanud alla 23-aastasele noorsportlasele, kes on immatrikuleeritud Tartu Ülikooli 1. aasta üliõpilaseks ja kes esindavad võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi kergejõustikus, sulgpallis või korvpallis;
2.2.2. Stipendiaat peab olema valmis esindama Tartu Ülikooli üliõpilaste tiitlivõistlustel;
2.2.3. õppe- ja spordistipendium määratakse kuni kuueks õppeaastaks. Iga uue õppeaasta alguseks, esitab stipendiaat nn jätkutaotluse, kus kinnitab edenemist nii spordis kui õppimises;
2.2.4. õppe- ja spordistipendiumi makstakse nominaalse õppeaja vältel (3 + 2) ja ühel pikendusaastal;
2.2.5. pikendatud nominaalse õppeajaga stipendiaadile makstakse stipendiumi kuni kuuel õppeaastal;
2.2.6. õppe- ja spordistipendiumi maksmine peatatakse akadeemilise puhkuse ajaks;
2.2.7. õppe- ja spordistipendiumi suurus üheks õppeaastaks on 2 500 (kaks tuhat viissada) eurot. Väljamaksed tehakse taotlemise õppeaastal alates oktoobrist juulini võrdsetes osades stipendiaadi arveldusarvele. Järgnevatel aastatel alates septembrist kuni juunini.
2.2.8. Õppe- ja spordistipendiumi vormikohane taotlus koos alaliidu kinnitusega tuleb esitada Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi juhatusele hiljemalt 31. augustiks;
2.2.9. Stipendiaadiga sõlmitakse stipendiumileping.
2.2.10. Õppe- ja spordistipendium lõpetatakse, kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse Tartu Ülikoolist, ei esinda võistlustegevuses Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi või ta lõpetab sportimise tasemel, mis on stipendiumi taotlemisel eelduseks.
2.2.11. Stipendiaat kohustub Tartu Ülikooli Akadeemilist Spordiklubi viivitamatult informeerima statuudi punktides 2.2.6 ja 2.2.10 ilmnenud asjaoludest.

2.3. Mitterahaline õppe- ja spordistipendium
2.3.1. Mitterahaline stipendium määratakse Tartu Ülikooli tudengitest sportlastele, kes on suutelised konkureerima medalitele Eesti meistrivõistlustel ja rahvusvahelistel võistlustel ning kes esindavad Tartu Ülikooli üliõpilaste võistlussüsteemis;
2.3.2. Stipendiumi saajal on õigus vastavalt oma spordialale kasutada Tartu Ülikooli spordihooneid ja rajatisi treeningutest vabadel aegadel;
2.3.3. Stipendium määratakse üheks perioodiks 01.september – 31. august;
2.3.4. Stipendiumi taotlemiseks tuleb esitada taotlus Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubile iga kuu viimaseks kuupäevaks;
2.3.5. Õppe- ja spordistipendium lõpetatakse, kui stipendiaat eksmatrikuleeritakse Tartu Ülikoolist, ei esinda Tartu Ülikooli üliõpilaste võistlussüsteemis või ta lõpetab sportimise tasemel, mis on stipendiumi taotlemisel eelduseks.

3. Spordi- ja õppestipendium on vabastatud tulumaksust. MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi poolt määratavad stipendiumid on spordistipendiumid, millele on kehtestatud aastas maksuvaba piirmäär. Stipendiumi piirmäär on 12-kordne kuu töötasu alammäär ühes kalendriaastas. Piirmäära ületamisel tuleb stipendiumi saajal piirmäära ületav summa tagastada.