Edasi sisuni

Tartu Ülikooli Spordiklubi kuulutab välja konkursi ühele meeste korvpalli saavutussportlasele.

Stipendiumi summaks on 1000 eurot. Stipendium makstakse välja ühekordse maksena detsembris 2014.

Stipendiumistatuudiga saab tutvuda siin http://sport.ut.ee/wp-content/uploads/2014/10/lisa-1-1-4-PO-32-11-spordistipendiumi-statuut-14-10-2014.pdf.

Stipendiumitaotlus on leitav siit http://sport.ut.ee/wp-content/uploads/2014/10/stipendiumi-taotlus.pdf.

Stipendiumile konkureerimiseks esitada stipendiumi taotlus MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi aadressile Ujula 4, Tartu, hiljemalt 5. detsembriks 2014.